Skip to main content

Forskningsprofil

Zahràa Riyadh Abed Chayed, stud.med.

Projekttitel:

Hereditary leiomyomatosis and renal cell carcinoma: an overview of case reports

Kandidatspecialet er et studie baseret på en database, som er opbygget ved hjælp af publicerede kasuistikker og kohorte-studier over patienter med "hereditary leiomyomatosis and renal cell carcinoma" (HLRCC). Formålet med studiet er, at karakterisere HLRCC-patienter ved at beskrive manifestationerne på syndromet (kutane leiomyomer, uterine leiomyomer og nyrekræft). Derudover undersøges alder for debut af symptomer, diagnose, behandling og familiehistorie, fumarate hydratase mutation, og hvordan diagnosen blev stillet. Ved at karakterisere disse patienter, er håbet at opnå en bedre forståelse af HLRCC.                                                                                                                                                                                                                                                                                               Vejleder: Professor, dr. med. Anette Bygum

 

Prægraduat studerende

For tiden ingen i afdelingen.

 

Tidligere studerende på forskningsprofil

Elin Amanda Palmér, stud. med

Vejleder: Professor, dr.med. Anette Bygum

 

Tidligere prægraduat studerende

Sofie Gilling, cand. med.

Projekttitel: Patienttilfredshed med teledermoskopi i almen praksis i Region Syddanmark.

Vejleder:  Klinisk lektor, overlæge Tine Vestergaard

Medvejleder(e): Professor, Ph.d. Charlotte Gotthard Mørtz, professor

Trine Svensson, cand. med

Projekttitel: Patienter med anden etisk baggrund og deres perspektiv og håndtering af livet med hereditært angioødem i Danmark.

Vejleder: Professor, dr.med. Anette Bygum

Medvejledere: Sygeplejerske, lektor, PhD Dorthe S. Nielsen, Klinisk sygeplejespecialist, MKS Jeanette Møller Hansen

 
Sidst opdateret: 28.10.2020