Skip to main content

Samarbejde

Allergiske hud og slimhindesygdomme er et fokusområde, hvor afdelingen gennem mange år har bidraget til forskningsprojekter på internationalt plan via EU´s Fifth Framework Programme (Fragrance chemical allergy: a major environmental and consumer problem in Europe), EU´s Sixth Framework Programme (Global Allergy and Asthma European Network, Ga2len) og EU´s Seventh Framework programme (Project FAST (Food Allergy Specific Therapy og project ”Medall”)) og den Europæiske Kontaktdermatitis Gruppe (EECDRG).

Afdelingen er en integreret del af Videncenter for Allergi
Afdelingen er repræsenteret i Den Europæiske Kontaktdermatitis gruppe (EECDRG) og International Contact Dermatitis Research Group (ICDRG).

Afdelingen er dansk center for Hereditært angioødem og bidrager til Europæiske forskningsprojekter vedr. denne alvorlige lidelse.
Siden 2006 er indledt europæisk samarbejde (EUSCLE) med registrering og klassifikation af kutan lupus erythematosus.
Afdelingen deltager i Europæisk samarbejde vedr. maligne hudtumorer med fokus på maligne melanomer og hudkræft hos transplantationspatienter (SCOPE)

Afdelingen deltager i det europæiske referencenetværk ERN SKIN, som er et samarbejde mellem 56 sundhedsprofessionelle fra 18 lande i EU. Formålet er at forbedre kvalitet, sikkerhed og adgang til højtspecialiseret behandling for børn og voksne med sjældne sygdomme og fremme forskning indenfor området.
På OUH er et Center for Arvelige og Komplekse Sygdomme,CAKS, under opbygning. Afdelingen indgår for nuværende i 3 multidisciplinære teamsamarbejder om henholdsvis: Pseudoxanthoma elasticum (tovholderfunktion), Incontinentia pigmenti og Birt-Hogg-Dubé syndrom.

Sidst opdateret: 11.05.2020