Skip to main content

Ph.d.-projekter

Annemarie Camilla Schaeffer Senders, cand. med.

 

 

 

 

 

The role of co-factors in primary and secondary hazelnut allergy

Hovedvejleder: Professor, Ph.d. Charlotte Gotthard Mørtz                                                                                                                                                                                                                                      Medvejleder: Professor, dr.med., Ph.d. Carsten Bindslev-Jensen, cand. scient., Ph.d. Esben Eller

 

Laura Barrett Ryø, cand. med.

 

 

 

 

 

 

 

 

Unravelling molecular disease mechanisms in hereditary angioedema with normal and abnormal C1 inhibitor

Hovedvejleder: Professor MSO Jacob Giehm Mikkelsen, AU
Medvejledere: Professor, dr. med. Anette Bygum, SDU, Lektor Christian Kroun Damgaard, AU

 

 

Bettina Trettin, cand. cur

 

 

 

 

 

 

Telemedicin til psoriasis

Hovedvejleder: Klinisk lektor, Ph.d. Flemming Andersen

Medvejledere: Cand. cur., Ph.d. Dorte Boe Danbjørg, Ph.d. Hanne Agerskov, adjungeret professor , Ph.d. Steven Feldman

 

 

Azmi Al-Jubury, Ph.d. studerende

 

 

 

 

 

 

 

Cercarial Dermatitis i Danmark

Hovedvejleder: Professor MSc., Ph.D, Kurt Buchmann,

Københavns Universitet

Medvejledere: Professor, DMSc. Anette Bygum, 

Syddansk Universitet,

Lektor, MSc. Ph.D Per Walter Kania, Lektor, MSc. Ph.D Louise Von Gersdorff Jørgensen,

Københavns Universitet

 

 

Mads Gustaf Jørgensen, Ph.d. studerende

Forebyggelse af lymfødem efter brystkræft med Tacrolimus

Vejleder: Professor Jens Ahm Sørensen, Plastic Surgery, KI, SDU (main supervisor)

Medvejledere: Professor Anette Bygum, Dermato-Venerologi og Allergicentret, KI, SDU

Ass. Professor Jørn Bo Thomsen, SLB, Mammaekirurgi, IRS, SDU

Mr. kim Gordon Ingwersen, Physio- and occupational Theraphy, SLB Vejle.

 

 

Stine Bjørn Gram ph.d. studerende

Forbedret genetisk diagnostik og karakteristik af arvelig palmoplantar keratodermi

Hovedvejleder: Ledende overlæge, ph.d., Lilian Bomme Ousager, Klinisk Genetisk Afdeling OUH, klinisk lektor ved SDU.
Medvejledere: Professor, forskningsleder, dr.med., Anette Bygum, Hudafdelingen og Allergicentret OUH, lektor ved SDU.
Klaus Brusgaard, cand. scient., ph.d., Klinisk Genetisk Afdeling OUH, lektor ved SDU

 

 

Thomas Delvin ph.d. studerende

Thomas Delvin

 

 

 

 

 

Anvendelse af sundhedsdata til screening af ukendte lægemiddel-effekter og lægemidlers anvendelsesmønstre i dermatologien

Hovedvejleder: Professor, overlæge Jesper Hallas, Klinisk Farmakologi og Farmaci.

Medvejledere: Professor, forskningsleder, dr.med., Anette Bygum, Hudafdelingen og Allergicentret OUH, lektor ved SDU.

 

 

 

Seneste Ph.d.-projekter

Anne Lindegaard Christiansen, cand.med.
Porphyria cutanea tarda 
Vejleder: Professor, dr.med. Lars Melholt Rasmussen 
Medvejledere: Professor, dr.med. Anette Bygum, klinisk lektor Peter Jepsen

Didde Haslund, cand.med. 
Indentification and modeling of hereditary angioedema disease mechanisms by genetic engineering in patient derived cells 
Vejleder: Professor dr.med., Ph.d.  Jacob Giehm Mikkelsen 
Medvejleder: Professor, dr.med. Anette Bygum, Professor, Ph.d. Christian Kroun Damgaard

Mathias Tiedemann Svendsen, cand.med.
Adherence til topikale kortikosteroider hos patienter med psoriasis
Vejleder: Professor, dr.med. Klaus Ejner Andersen
Medvejledere: Ph.d. Flemming Andersen, postdoc, ph.d. Anton Pottegaard, cand.scient.pol Jakob Hansen, professor, ph.d. Helle Johannesen

Morten Junker Christensen, cand.med.
SWEAT (Severe Wheat and Exercise induced Anaphylaxis Trial).
Hovedvejleder: Professor, dr.med. Ph.d. Carsten Bindslev-Jensen
Medvejledere: Professor, ph.d. Charlotte Gotthard Mørtz, Ph.d. Esben Eller, professor, dr.med. Knut Brockow

Anja Pahlow Mose, cand. med.
In vivo studies of allergen absorption in humans.
Hovedvejleder: Professor, dr.med., Ph.d. Carsten Bindslev-Jensen
Medvejledere: Professor, Ph.d. Charlotte Gotthard Mørtz, Ph.d. Esben Eller, Ph.d. Signe Inglev Steffansen

Anne Åbom, cand.med
Hereditært Angioødem – biokemiske og pædiatriske aspekter.
Vejleder: Professor, dr. med. Anette Bygum

Athamaica Ruiz Oropeza, cand.med.
Prævalensen af anafylaksi i Odense: udløsende faktorer hos børn og voksne.
Hovedvejleder: Professor, Ph.d. Charlotte Gotthard Mørtz
Medvejledere: Professor, dr.med., Ph.d. Carsten Bindslev-Jensen, professor, dr.med., Ph.d. Annmarie Lassen

Line Kring Tannert, cand.med.
Mikrodialyse i vurderingen af den allergiske reaktion
Hovedvejleder: Professor, dr.med., Ph.d. Carsten Bindslev-Jensen
Medvejledere: Professor, Ph.d. Charlotte Gotthard Mørtz, professor, dr.med. Per Stahl Skov

Elisabeth Søgaard Christiansen, cand.med.
Prævalensen af allergisk sygdom og sensibilisering I 0-14 års alderen. 14 års follow-up undersøgelse af DARC-kohorten.
Hovedvejleder: Professor, dr.med. Susanne Halken
Medvejledere: Professor, Ph.d. Charlotte Mørtz, Ph.d. Henrik Fomsgaard Kjær, Ph.d. Esben Eller
Øvrige vejledere: Professor, dr.med., Ph.d. Carsten Bindslev-Jensen, professor, dr.med. Klaus Ejner Andersen, klinisk lektor, dr.med. Arne Høst

Kristian Mose, cand.med., Ph.d.
Udvikling og validering af en human eksperimentel kontakteksemmodel til testning af topikale lægemidlers effekt i behandlingen af kontakteksem.
Vejleder: Professor, dr.med. Klaus Ejner Andersen

Anette Stensgaard, cand. scient. san., Ph.d.
Danske børn og unge med fødevareallergi
Hovedvejleder: Professor, dr.med., Ph.d. Carsten Bindslev-Jensen
Medvejledere: MPsych, Ph.d., Reg Psychol, PS Audrey DunnGalvin, Ph.d. Dorthe Nielsen

Janni Hjortlund, cand.med., Ph.d.
Penicillin – diagnosis of allergy (PEDAL).
Vejleder: Professor, dr.med., Ph.d. Carsten Bindslev-Jensen.

Sidsel Falkencrone, cand.scient., Ph.d. 
The basophil leukocyte in chronic urticaria
Vejleder: Professor, dr.med. Per Stahl Skov

Jakob Torp Madsen, cand.med., Ph.d.
Microvesicle formulations and contact allergy – experimental studies in in-vitro, mice and man
Vejleder: Professor, dr.med. Klaus Ejner Andersen

Esben Eller, cand. scient., Ph.d.
Food Allergy and Atopic Dermatitis in Childhood: Longtudinal results from the DARC cohort
Vejleder: Professor, dr.med., Ph.d. Carsten Bindslev-Jensen


Sidst opdateret: 28.10.2020