Skip to main content

Metoder og teknikker

  • Fødevareprovokation
  • Lægemiddelprovokation
  • Hudpriktest
  • Intrakutantest
  • Histaminfrigørelse i hvide blodlegemer
  • Lappeprøver til brug ved diagnostiske undersøgelser og toksikologiske forsøg
  • Non-invasiv målemetoder af hudforandringer
  • Allergenbanken

Sidst opdateret: 01.04.2019