Skip to main content

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi 2019-2021
Forskningsenheden for Dermato-venerologi
Hudafdeling I og Allergicentret, OUH
Klinisk Institut, SDU

 

Hermed præsenteres afdelingens nye 3-årige forskningsstrategi indenfor dermato-venerologi.
Forskningsstrategien baserer sig på hidtidige strategiområder samt arbejdet fra forskningsudvalgets strategiseminar afholdt oktober 2018.
Vi forsker for og gerne med patienterne, og afdelingens forskning er primært anvendelsesorienteret med udgangspunkt i opgaver inden for diagnostik, forebyggelse og behandling. Patienternes stemme er vigtig i forskningsprocessen, hvorfor patienter er del af forskningsudvalget og bør inddrages relevant allerede i planlægningsprocessen af nye projekter. Afdelingen ønsker ligeledes at styrke samarbejdet med patientforeninger.
Den tilvejebragte nye viden fra forskningsprojekter skal synliggøres og implementeres, så patienterne kan tilbydes den bedste behandling.

Forskning er en kerneopgave for et universitetshospital og bidrager til et inspirerende og udviklende arbejdsmiljø. Således har medarbejdere på Hudafdeling I og Allergicentret et medansvar for
forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter også som en del af den kliniske dagligdag. Dette indebærer iværksættelse af videnskabelige projekter og deltagelse i afdelingens udvikling inden for såvel højtspecialiserede funktioner, regionsfunktioner og hovedfunktioner.
Inden for de højt specialiserede områder er det vigtigt at udvikle forskningen, ligesom der inden for kommende satsningsområder for højt specialiserede funktioner bør skabes forskningsinteresse og understøttelse.

Der er fokus på øget internationalisering, og vi har nu 3 udenlandske gæsteforskere: adjungeret professor Steven Feldman fra Wake Forest University School of Medicine i Winston-Salem, North Carolina som har speciale i psoriasis og patient kommunikation og adherence; adjungeret professor Julia Reichelt fra EB Haus i Salzburg som har ekspertise i molekylærgenetik og genkorrektion samt adjungeret lektor Maja Hofmann, dermatologisk afdeling Charité, Berlin som har ekspertise i tumor-nævus og laser.

Forskning og undervisning styrker samarbejdet mellem OUH og Klinisk Institut, SDU.

Forskningsenhedens Vision:
Kliniknær forskning gør livet lettere for patienter med hudsygdomme og allergi.

 

 

Læs den fulde strategi her
Sidst opdateret: 16.10.2019