Skip to main content

Aktuelle forskningsprojekter

Hereditært angioødem (HAE)

Pludseligt opståede hævelser som ikke responderer på anti-allergisk behandling kan ses ved HAE, som er en sjælden arvelig og potentielt livstruende sygdom. HAE debuterer typisk i barnealderen og med tiden oplever de fleste patienter udvendige hævelser, anfaldsvise kolikagtige mavesmerter og evt. hævelse af øvre luftveje. 

Professor Anette Bygum er leder af det nationale HAE Center på OUH, som siden 2001 har udført klinisk forskning og nu i forskningssamarbejdet DABKA (Danish research group on Brady Kinin-mediated angioedema) også udfører translationel laboratorieforskning.

 

Teledermoskopi i almen praksis i region Syddanmark

Over 500 patienter fra 50 almen praksis  har deltaget i et studie om teledermoskopi. Patienter som henvendte sig til egen læge med mulig hudkræft, fik taget billeder, inklusiv særlige nærbilleder (dermoskopi), som blev sendt til vurdering på Hudafdeling I og Allergicentret, OUH. Samtidig blev patienterne henvist til en almindelig ambulant vurdering. Studiet har vurderet graden af overensstemmelse mellem diagnoser stillet ved teledermoskopi og ved standard ambulant vurdering, og mellem diagnoserne stillet ved teledermoskopi og i almen praksis. Desuden vurderes patienttilfredshed, praktiserende lægers og dermatologers holdninger til teledermoskopi, samt sundhedsøkonomiske aspekter. 

 

Al augmented training of doctors - skin cancer diagnostics

Dette er et ph.d. studie i samarbejde med bl.a. Herlev Hospital og DTU. Ud fra en stor klinisk billeddatabase på Hudafdeling I og Allergicentret, OUH udvikles og trænes en kunstig intelligens algoritme til at skelne mellem god- og ondartede hudtumorer. Individuelt tilpasset feedback på deres diagnosticering af hudtumorer.

 

Kosmetisk outcome efter behandling af superficiel basalcelle cancer (sBCC)

I dette studie randomiseres patienter med biopsiverificeret sBCC til behandling med enten CO2-laser eller currettage og el-kaustik. Det kosmetiske resultat af behandlingen vurderes efter 3, 6 og 12 måneder, dels af patienten selv, dels af en dermatolog, som er blindet i forhold til, hvilken behandling, patienten har fået.

 

                                                         

 • Allergi, type I inkl. fødevareallergi og anafylaksi
 • Arbejdsdermatologi
 • Atopisk dermatitis
 • Bindevævssygdomme
 • Genitale dermatoser
 • Genodermatoser
 • Hudtoksikologi
 • Hæmangiomer/vaskulære malformationer
 • Kontakteksem og kontaktallergi
 • Lægemiddelallergi
 • Mastocystose
 • Plantedermatitis/plantemedicin
 • Psoriasis
 • Pædiatrisk dermatologi
 • Tumor-naevus
 • Urticaria
 • Venerologi

 

www.visualsonline.cancer.gov http://visualsonline.cancer.gov

Sidst opdateret: 11.05.2020