Skip to main content

Ph.d.-projekter

Igangværende Ph.D.- projekter


 
 • Regulationsvanskeligheder hos småbørn og udvikling af psykiske forstyrrelser ved 5-6 års-alderen. Risiko og beskyttende faktorer for udvikling fra "regulationsforstyrrelse" til ADHD. Belyst i en fødselskohorte
  Kontaktperson: Overlæge, ph.d.stud. Jette Asmussen
  Email: Jette.asmussen@rsyd.dk
  Hovedvejleder: Professor, overlæge Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark
     
 • Prænatal pesticid  eksponering og neuroudviklingsforstyrrelser hos førskole  børn
  Kontaktperson: Læge, ph.d.stud. Bettina Fage-Larsen
  Email: bettina.fage-larsen@rsyd.dk

  Hovedvejleder: Niels Bilenberg, Professor, overlæge, Forskningsenheden, Børn-og ungdomspsykiatrisk
  afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark, Klinisk institut, Syddansk Universitet
  Medvejleder: Helle Raun Andersen, Lektor, Cand. scient. (M.Sci) i Human Toxicology, Ph.d.,
  Miljømedicin Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU

Afsluttede Ph.D.- projekter

 • Knogletab ved spiseforstyrrelser - Et follow up studie af FANS kohorten og et tværsnitsstudie af knogle mikroarkitekturen målt ved høj-opløselig perifer kvantitativ CT skanning.
  Kontaktperson: Reservelæge Jacob Frølich
  Email:
  Jacob.froelich@rsyd.dk
  Hovedvejleder: Professor René K. Støving, Endokrinologisk afd. M, Odense Universitetshospital
  Forsvaret: September 2019
 • Family-based treatment for severe functional disorders in youngsters. Experiences of youngsters and parents in the transition from a paediatric to a child and adolescent mental health setting
  Kontaktperson: Læge Ditte Roth Hulgaard
  Email: dhulgaard@health.sdu.dk
  Hovedvejleder: Klinisk lektor, overlæge, specialist og supervisor i psykoterapi, Ph.D. Birgitte Dehlholm, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - Universitetsfunktion
  Medvejledere: Overlæge, specialist i psykoterapi, ph.D. Charlotte Ulrikka Rask, Århus Universitetshospital og Professor, Antropolog, ph.D. Mette Bech Risør, Norges Arktiske Universitet 
  Forsvaret:  September 2018

 • Tilknytning og resiliens hos forældre til børn med ADHD - en faktor i prognosen?
  Kontaktperson: Læge,  Pernille Darling Rasmussen
  Email: pdra@regionsjaelland.dk
  Hovedvejleder:  Professor, overlæge Niels Bilenberg
  Medvejledere: Ole Jakob Storebø, Seniorforsker, adj. lektor, psykolog, ph.d., Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrisk Forskningsenhed
  Erik Simonsen,  professor, Forskningschef,Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrisk Forskningsenhed      
  Forsvaret: August 2018
 • Funen Anorexia Nervosa Study - a follow-up study on outcome, mortality, quality of life and body composition
  Kontaktperson: Reservelæge Laura Al-Dakhiel Winkler
  Email: Laura.Vad.Winkler@rsyd.dk
  Hovedvejleder: Professor René K. Støving, Endokrinologisk afd. M, Odense Universitetshospital
  Forsvaret:  December 2016
 • Cognitive Training in Children and Adolescents With Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)
  Kontaktperson: Psykolog Aida Bikic
  Email:  Aida.bikic@rsyd.dk
  Hovedvejleder: Overlæge, ph.d. Søren Dalsgaard,  National Centre for Registerbased Research, Department of Economics and Business, Århus Universitet
  Medvejleder: Professor James Leckmann, Yale University, professor, ph.d  Niels Bilenberg, Børne- og ungdomspsykiatri Odense, Cand.psyck, ph.d. Torben Ø Christensen, Clinical Social Medicine & Rehabilitation, Hospital Unit West, Central Denmark.
  Forsvaret: September 2016
 • Centrale kognitive funktioner hos normaltbegavede børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASD). 
  Kontaktperson: Psykolog Cathriona Cantio. 
  Email: cathriona.cantio@rsyd.dk
  Hovedvejleder: Professor, overlæge Niels Bilenberg, Børne- og Ungdompsykiatri Odense. 
  Medvejleder: Jens Richardt Møllegaard Jepsen, Cand.Pæd.Psych., Ph.D., Center for Skizofreniforskning, Glostrup.´
  Forsvaret maj 2016.
 • Risikofaktorer og konsekvenser af børn og unges selvmordsforsøg - et dansk registerbaseret studie.
  Kontaktperson: Statistiker Erik Christiansen. 
  Email: erik.christiansen@rsyd.dk
  Hovedvejleder: Forskningskoordinator, Ph.D. Elsebeth Stenager, Psykiatrien i Region Syddanmark. 
  Medvejledere: Professor, overlæge Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense samt Dr. Med Sc. Esben Agerbo, Center for Registerforskning, Århus.
  Forsvaret april 2015
 • Træningsafhængighed i idrætskulturer. Et studie af prævalens, psykologisk og hormonelle profiler hos idrætsudøvere med og uden symptomer på træningsafhængighed. 
  Kontaktperson: Psykolog Mia Beck Lichtenstein. 
  Email: mia.beck.lichtenstein@rsyd.dk
  Vejleder: Overlæge, Ph.D. Rene Klinkby Støving, Endokrinologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
  Medvejleder: Professor i kl. psykologi Ask Elklit, Videncentret for psykotraumatologi, Syddansk Universitet.
  Forsvaret april 2014.
 • Risikofaktorer for depressive tilstande hos 7-10 årige børn. Prævalens og gen-miljø interaktion. 
  Kontaktperson: Læge, Rikke Thaarup Wesselhoeft. 
  Email: rikke.thaarup.wesselhoeft@rsyd.dk
  Vejleder: Professor, overlæge Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense.
  Medvejleder: Professor, overlæge Ole Mors, Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitet sam professor , Ph.D. Einar Heiervang, Enhet barne- ungdomspsykiatri, Universitet i Oslo.
  Forsvaret januar 2014.
 • Grundlæggende informationsbearbejdning hos børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
  Kontaktperson: Overlæge Gitte Falcher Madsen. 
  Email: gitte.falcher.madsen@rsyd.dk
  Vejleder: Professor, overlæge Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense.
  Metodevejleder: Seniorforsker, Ph.D. Bob Oranje, Center for Skizofreniforskning, Glostrup.
  Forsvaret september 2013.
 • Tidlige tegn på skizofreniudvikling hos børn og unge - et kvalitativt studium.
  Kontaktperson: Overlæge Anne Dorte Stenstrøm. 
  Email: anne.dorte.stenstroem@rsyd.dk
  Vejledere: Overlæge, ph.D. Gitte Dehlholm og overlæge, ph.D. Peer Nøhr-Jensen.
  Forsvaret marts 2011.
 • Arvelighed af autisme-spektrum tilstande belyst ud fra en dansk tvillingepopulation. 
  Kontaktperson: Afdelingslæge Claudia Nordenbæk. 
  Email: claudia.nordenbaek@rsyd.dk
  Forsvaret november 2010.
 • Søvnvanskeligheder hos børn med ADHD.
  Kontaktperson: Overlæge Allan Hvolby. 
  Email: allan.hvolby@rsyd.dk
  Forsvaret marts 2008. 
 • Psychopathology in Danish 8-9 year old children: prevalence and comorbidity in a two step population based study.
  Kontaktperson: Overlæge Dorthe Janne Petersen. 
  Email: dorthe.janne.petersen@rsyd.dk
  Forsvaret december 2004.

 

Sidst opdateret: 19.06.2020