Skip to main content

Forskningsprojekter

Igangværende forskningsprojekter

Klinisk forskning

 • TEA-projektet (Tolerabilitet og Effekt af Antipsykotika hos børn og unge med psykose - et randomiseret dobbeltblindet multicenterforsøg af aripiprazol versus quetiapin) v. sygeplejerske Sanne Fald Hansen, professor, ph.d. Niels Bilenberg. Email: Niels.bilenberg@rsyd.dk
 • "Wellbeing and Resilience: Mechanisms of Transmission of Health and Risk in Parents with Menal Health Problems and Their Offspring" (WARM) v. cand.psych, postdoc. Kirstine A. Davidsen. Email: kirstine.agnete.davidsen@rsyd.dk 
 • Autismespektrum-kohorte v. overlæge Tanja Maria Scheldrick-Michel, Voksenpsykiatrisk afdeling. Email: tanja.michel@rsyd.dk. Professor, ph.d. Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense. Email:Niels.bilenberg@rsyd.dk

Neuropsykiatri og -psykologi

 • Implicit Theory of Mind v. psykolog Cathriona Cantio. Email: Cathriona.cantio@rsyd.dk

 • PLAI - Psykiatrisk Live Animotion Intervention for småbørn med autisme spektrum forstyrrelser v. psykolog Cathriona Cantio. Email: Cathriona.cantio@rsyd.dk

Børne-og ungdoms epidemiologi

 • Er lavt D-vitamin årsag til fødselsdepression hos mor og emotionelle problemer hos barnet senere i livet v. læge, postdoc  Rikke T. Wesselhoeft. Email: rikke.wesselhoeft@rsyd.dk
 • Studie af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer (SAFARI). SAFARI projektet er et projekt under
  Odense Børnekohorte (OBK). Kohorten inkluderer 2.500 børn født i 2010-12. SAFARI har mange
  delstudier der alle fokuserer på opsporing af risiko- og beskyttende faktorer for
  udviklingen af ADHD symptomer i førskolealderen. Vi har blandt andet haft fokus på vitamin D,
  søvn, amning, daginstitutionsliv, forældres psykopatologi, pesticider og stress. Følgende er
  er koblet på projektet:
  Niels Bilenberg (professor)
  Jette Asmussen (PhD studerende, overlæge)
  Bettina Fage-Larsen (PhD studerende, speciallæge)
  Kirstine Davidsen (PhD, postdoc, psykolog)
  Kristian Bentsen (stud med)
  Cecilie Kamuk (stud med)
  Signe Skafte Beck Clausen (stud. med.)
  Anne-Katrine F.Bundgaard (stud. med.)
  Mats Mossin (stud.med.)
  Jens Bull Aaby (stud. med.)
  Johanne Kirkegaard (cand scient)
  Kirstine Borg (læge, tidl. prægraduat)
  Anne Overby (læge, tidl. prægraduat)
  Nadia Stokbæk (læge, tidl. prægraduat)
  Sanne Fald-Hansen (projektsygeplejerske) 
  Kontakt: Professor Niels Bilenberg, email: niels.bilenberg@rsyd.dk

Psykometrisk metodologi

 • Validering af ADHD-RS (førskoleversion) v. professor, ph.d. Niels Bilenberg. Email: niels.bilenberg@rsyd.dk
 • SDQ/DAWBA-sekretariat. Autoriserende  dansk version v.  overlæge Jon Arnfred.  Email: jon.arnfred@ph.au.dk 

Spiseforstyrrelser

 • Genetiske profil af tarmbakterier ved anorexia nervosa. Professor, overlæge René Klinkby Støving, Ernæringsklinikken, Center for Spiseforstyrrelser, OUH, mfl.
 • Early Onset Eating Disorder in af Danish Clinical Cohort. Gæsteforsker, overlæge Kirsten Hørder. Email: khorder@health.sdu.dk
 • Validering af et sygdomsspecifik livskvalitetsskema for patienter med anorexia nervosa v. læge, postdoc Laura Al-Dakhiel. Email: Laura.vad.winkler@rsyd.dk

Selvmordsforskning

 

 • Tværsektorielle forløb for udsatte patientgrupper:
  Projekt Tværksektorielle forløb for udsatte patientgrupper gennemføres i samarbejde mellem  Center for Selvmordsforskning Børn/unge og Center for  Global Sundhed, Syddansk Universitet. Formålet er, at undersøge det forløbskoordinerende arbejde i borger/patientforløb og identificere de processer, der fører til kontinuitet og sammenhæng i tværfaglige og tværsektorielle behandlingsforløb for udsatte patienter. 
  Cand merc. International Management Stine Lundstrøm Kamionka, Email: stine.lundstroem.kamionka@rsyd.dk

 

 

 

Sidst opdateret: 04.03.2020