Skip to main content

Psykometrisk metodologi

 Psykometri er læren om psykiske fænomeners måling. Principielt taler man om 2 forskellige typer psykometri-redskaber:

1) instrumenter til klassifikation

og

2) instrumenter til rating.

I forskningsenheden har vi oversat og valideret en lang række interviews og spørgeskemaer, som nu finder anvendelse i forskning og i det kliniske arbejde. Der er kontinuerligt pågående valideringer.

Forskningsenheden driver en online inddateringsplatform til ASEBA-materiale (CBCL).

 Igangværende forskningsprojekter: Forskningsprojekter

Igangværende og afsluttede ph.d.-projekter: Ph.d.-projekter 

Sidst opdateret: 01.04.2019