Skip to main content

Neuropsykiatri og psykologi

Forskningsområdet dækker udforskning af de neuropsykiatriske forstyrrelser Autisme, ADHD, Tics/Tourette syndrom og Skizofreni opstået før 18-års alderen.  Vi har i forskningsenheden både kliniske projekter, epidemiologiske projekter og basal forskning indenfor området.

Igangværende projekter:
Forskningsprojekter

Igangværende og afsluttede Ph.d.-projekter: Ph.d.-projekter

Sidst opdateret: 19.06.2020