Skip to main content

Funktionelle lidelser

Ved en funktionel lidelse oplever barnet eller den unge legemlige symptomer, som påvirker den daglige funktionsevne eller livskvalitet, og hvor symptomerne ikke kan forklares bedre ved anden veldefineret somatisk eller psykisk sygdom. Det kan også være en lidelse, hvor den unge i sygelig grad er bekymret for sit helbred. 
Der skelnes mellem lette, moderate og svære funktionelle lidelser. Patienter med svære funktionelle lidelser har betydelig nedsat fysisk funktionsevne, en høj risiko for psykisk komorbiditet, og øget risiko for symptomer,  der fortsætter op i voksenalderen. 

 

Sidst opdateret: 04.03.2020