Skip to main content

Børne-ungdoms epidemiologi

Forskningsenheden i BUP-O har løbende været involveret i en række epidemiologiske projekter, herunder flere tvillingestudier.
Aktuelt et fødselskohortestudie,  Odense Børnekohorte

Populationsstudier er nødvendige for at få viden om sygdommes opståen og udvikling, risikofaktorer og forløb.

Igangværende projekter: Forskningsprojekter

Igangværende og afsluttede ph.d.-projekter: Ph.d.-projekter  

Sidst opdateret: 04.03.2020