Affektive lidelser

Der er primært tale om kohortestudier og registerstudier, der har til formål at beskrive børn og unge med depression og angst.