Skip to main content

FOCUS - Forskningscenter for udviklingsforstyrrelser, Syddanmark er en forskningsintensiv klinisk enhed i Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Odense. I centret arbejder klinikere og forskere side om side, vi samarbejder med voksenpsykiatrien og en række forskningsenheder/institutter på OUH og SDU, og har et særligt tæt samarbejde med center for hjerneforskning (BRIDGE) (Brain Research – InterDiciplinary Guided Excellence) – et samarbejde mellem Psykiatrien i Region Syddanmark, OUH og SDU.

FOCUS skal generere viden om udviklingspsykopatologi i kraft af fire hovedområder:

1) epidemiologi/befolkningsstudier, (herunder et stærkt engagement i Odense Børnekohorte)

2) forskning i årsager til psykiske udviklingsforstyrrelser, (arv, miljø og forståelsen af disses samspil, og kæden fra biologiske/sociale påvirkninger over neuropsykologi til symptomer og diagnoser)

3) interventionsforskning (behandlingsstudier med farmakologiske og non-farmakologiske metoder)

4) rehabilitering (kan vi ved samarbejde mellem sektorer hjælpe patienter til mere end blot symptom-reduktion, og opnå bedre funktion og livskvalitet)

Til forskningscenteret er tilknyttet en styregruppe samt et internationalt advisoryboard, som løbende understøtter og faciliterer forskningen.

Er du interesseret i at forske, så kontakt gerne forskningssekretariatet via tina.ravn@rsyd.dk


Sidst opdateret: 04.03.2020