Erhvervsmæssige risikofaktorer for udvikling af asthma og rhinitis hos yngre voksne i Danmark

Projektet er startet på basis af RAV-kohorten (Risikofaktorer for Astma hos Voksne). Projektet vil beskrive variationen i forekomsten af astma og astmalignende symptomer fordelt på fag, samt kortlægge forekomsten af relevante eksponeringer som årsag hertil.

Undersøgelsen er baseret på data fra spørgeskema og interview om astma og astmalignende symptomer og erhvervsmæssige eksponeringer.

Projektet vil bidrage med ny viden om erhvervsmæssige eksponeringer som risikofaktorer for astma hos yngre voksne i Danmark. Systematisk forskning om erhvervsmæssige risikofaktorer for astma er vigtig for at kunne forebygge rationelt og nedbringe forekomsten af astma hos voksne.