Ph.d.-projekter

Igangværende ph.d.-projekter


Jesper Pihl-Thingvad: "Vold i hverdagen - under hvilke omstændigheder bliver vold i arbejdet skadeligt for det psykiske helbred?"


Afsluttede ph.d. - projekter

 

Preben Larsen: ”Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler i gartnerier: En mulighed sundhedsrisiko

Søren Glud Skousgaard: "Symptomatisk artrose i hofte eller knæ: Betydningen af genetiske og miljømæssige faktorer"

Læs mere om projektet

Hovedvejleder: Professor, dr.med. overlæge Søren Overgaard, Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, Odense Universitetshospital & Klinisk Institut, SDU
Medvejledere: Ledende overlæge, ph.d., klinisk lektor, Lars Peter Andreas Brandt
Senior Data Manager, ph.d., Axel Skytthe, Afdelingen for Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi, Det Danske Tvilling Register, SDU.

Abir Al-kalemji: "Astma, livskvalitet og erhvervsaktivitet - hvordan hænger det sammen?"

Læs mere om projektet

Erik Jørs: "Forgiftning med sprøjtemidler blandt bønder i Bolivia: hyppighed, årsager og forebyggelse!" 

Vejledere: Gabriel Gullis, Flemming Konradsen og Jesper Bælum

Helene Paarup: "Epidemiologisk undersøgelse af helbredsforhold hos professionelle musikere med fokus på bevægeapparatsymptomer og relation til specifikke psykosociale forhold og livsstilsfaktorer."

Vejledere: overlæge, dr. med. Jesper Bælum, overlæge, ph.d. Jonas Winkel Holm, overlæge, ph.d. Niels Wedderkopp, ledende overlæge, dr.med. Claus Manniche

 Jesper Hvass Schmidt: "Ændringer i hørelsen hos klassiske og rytmiske musikere og risikofaktorer herfor."

Læs mere om projektet

Vejledere: Overlæge, dr. med. Jesper Bælum, overlæge Ture Andersen, lektor lic. scient Jakob Christensen-Dalsgaard.

 Jesper Rasmussen: "Erhvervsmæssige risikofaktorer for udvikling af asthma og rhinitis hos yngre voksne i Danmark."

Læs mere om projektet

Vejledere: Overlæge, dr. med. Jesper Bælum, Overlæge, ph.d. Lars Skadhauge, Overlæge Hans Chr. Siersted, professor, ph.d. Torben Sigsgaard.