Kandidatspecialer

2017:

Periode: 2017 forår/sommer
Studerende:   Maria Claudia Holm Sibani, Kristian Kjær Jessen, Bircan Tekin
Vejleder: Erik Jørs
Projekt: Assessing the impact of training of health care workers on acute pesticide poisoning in Uganda 
Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Studerende: Anna Garde & Malin Rhodin
Vejleder: Søren Glud Skousgaard, MD, PhD
Projekt: Risk of sick leave and disability pension in working-age individuals with symptomatic hip and knee osteoarthritis
Universitet:  Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Studerende: Rebekah Joy Nielsen
Vejleder: Lars Brandt
Projekt: ” Prevention of upper extremity disorders by introducing rubber band exercises at work”
Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

2016:

Studerende: Mona Iversen Tuftedal
Vejledere: Søren Glud Skousgaard
Projekt: ” Psyko-sociale problemer hos patienter med kroniske lænderyg smerter: en kritisk litteratur gennemgang” (engelsk titel: Chronic Low Back Pain and Psychosocial Issues: a critical review)
Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Studerende: Bastian Pedersen
Vejleder: Erik Jørs
Projekt: ”Prævalensen af pesticidforgiftninger ved selvmordsforsøg på offentlige og private hospitaler i Wakiso, Pallisa og Kampala, Uganda”
Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Studerende: Kristian Strand Mathiasen
Vejleder: Erik Jørs
Projekt: ”Consequences for textile workers health following offshoring of the Danish textile industry”
Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 

2014:

Studerende: Elsa Sara Ulfgard
Vejledere: Erik Jørs, Lars Brandt
Projekt: ”Analyse af foreliggende data af kønsspecifikke forhold vedr. bolivianske bønders håndtering af sprøjtemidler”
Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet


Studerende: Kathrina Haugaard
Vejleder: Erik Jørs, Lars Brandt
Projekt: ”Evaluering af undervisningsindsats i IPM blandt bønder i Bolivia 2010-13”
Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet


Studerende: Sükriye Corap, Linda Reitz Iversen
Vejledere: Jesper Bælum, Niels Christian Hansen
Projekt: ”Malignt pleural mesoteliom uden kendt udsættelse for asbest”
Universitet: Syddansk Universitet

2013:

Studerende: Simon Thorgaard-Rasmussen, Christian Veng
Vejledere: Jesper Bælum, Charlotte Gotthardt Mørtz
Projekt: ”Forebyggende undervisning u/mod erhvervsbetinget håndeksem hos bager, kokke og tjener elever, et prospektivt interventionsstudie”
Universitet: Syddansk Universitet


Studerende: Anna Sabine Clausen
Vejleder: Erik Jørs, Jane Frølund Thomsen
Projekt: ”Evaluation of an Integrated Pest Management Intervention among Uganda Small Scale Farmers”
Universitet: Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

2012:

Studerende: Ida Robertsdottir Berglund, Rasha El-Ali
Vejleder: Trine Thilsing
Projekt: ”Luftvejssymptomer hos gartneriarbejdere som følge af eksponering for organisk støv og endotoxin”
Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet


Studerende: Hanne Tolfsen
Vejleder: Erik Jørs
Projekt: ”Pesticide Toxicology and Toxicity in a Global perspective: A Bolivian case study”
Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet


Studerende: Jasmin Hay-Younes
Vejleder: Erik Jørs
Projekt: ”Forgiftning af kvinder med sprøjtemidler i udviklingslandene – årsager, konsekvenser heraf”
Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet


Studerende: Mette Christoffersen
Vejleder: Erik Jørs, Jesper Bælum
Projekt: ”Selvmord i udviklingslande sker oftest ved brug af pesticider – hvorfor? Hvor hyppigt er det, og hvordan kan man forebygge det?”
Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

2011:

Studerende: M. Omar Farooq, Ali Tareen
Vejleder: Trine Thilsing
Projekt: ”Forekomst af allergi overfor lagermider i en dansk population og sammenhæng med erhvervsmæssig eksponering og tilstedeværelse af anden allergi”
Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

2010:

Studerende: Manuel Demirovic, Martin Starck Markvardsen
Vejleder: Jesper Bælum
Projekt: ”Arbejdsrelaterede hudlidelser hos studerende indenfor køkken- og restaurationsbranchen viden og forekomst”
Universitet: Syddansk Universitet


Studerende: Camilla Spile
Vejledere: Jesper Bælum, Søren Dahl
Projekt: ”Hvorfor har personer med fysisk belastende arbejde ikke bedre træningstilstand?”
Universitet: Syddansk Universitet

2007:

Studerende: Sandra Kessen
Vejleder: Jesper Bælum
Projekt: ”Kromosomændringar hos pesticidutsatta Bolivianska bønder”
Universitet: Syddansk Universitet


Studerende: Maria Holmskov
Universitet: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU
Vejleder: Svend Lings
Projekt: ”Årsager til arkolyse i lændehvirvler”

2006:

Studerende: Dan Tran
Vejledere: Jesper Bælum, Jonas Winkel Holm
Projekt: ”Fokal dystoni, hvad ved vi om syndromet?”
Universitet: Syddansk Universitet

2005:

Studerende: Lina Klara Hoel Felde
Vejledere: Jesper Bælum, Beth Elverdam
Projekt: ”Gravid på gartneri, kvindernes overvejelser”
Universitet: Syddansk Universitet

2004:

Studerende: Jimmi Nielsen
Vejleder: Jesper Bælum
Projekt: ”Luftvejsgener over for Hedera Helix”
Universitet: Syddansk Universitet

2003:

Studerende: Guro Kaald
Vejledere: Jesper Bælum, Lis Puggaard
Projekt: ”Forebyggende fysisk trening mot spillrelaterte belastningsskader (MSDs) for elever på Musikalsk Grundkursus i musikkskolen”
Universitet: Syddansk Universitet