Forskningsår

2014:


Studerende: Dea Kofod
Vejledere: Erik Jørs, Jane Frølund Thomsen
Projekt: ”Studie af symptomers baggrund i sprøjtning eller andet”
Universitet: Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet


Studerende: Anshu Varma
Vejledere: Erik Jørs, Jens Peter Bonde
Projekt: ”Studie af lokale tilpassede værnemidlers betydning for akutte forgiftninger”
Universitet: Bispebjerg og Odense

2012:


Studerende: Martin Rune Hansen
Vejledere: Erik Jørs, Vivi Schlünssen
Projekt: ”Health effects of long term pyrethroid exposure in Bolivian pesticide applicators in public health vector control programmes”
Universitet: Århus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet