Bachelorprojekter

2013:

Studerende: Isabel Engel, Nicole Skovmand Jensen, Rasmus Hestehave Pedersen, Gitte Lauridsen

Vejleder: Trine Thilsing

Projekt: ”Effekten på det inflammatoriske respons ved inhalation af endotoxin hos astmatikere i forhold til raske – en oversigtsartikel”

Universitet:Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

  

Studerende: Mads Lumholdt, Maren Storaker, Margrethe Sunnset, Martin Bruun Hansen

Vejleder: Trine Thilsing

Projekt:  ”Ændringer i lungefunktionsmål hos raske personer eller inhalation af lipopolysakkarid – en oversigtsartikel”

Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 

Studerende: Frida Ehrstedt, Julia Sundholm, Johan Fremberg Ilvemark, Sandra Rilvén

Vejleder: Trine Thilsing

Projekt: ”Effekt av inhalerat LPS på FEV1 hos friska personer”

Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 

Studerende: Sanne Nissen Røge, Sidsel Jacobsen Juul, Lars Ole Sørensen, Mads Madsen Søndergaard

Vejleder: Trine Thilsing

Projekt: ”Respiratoriske symptomer ved inhalation af endotoksin – interaktioner mellem miljø og polymorfiner i CD14/-260”

Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 

Studerende: Anne Luise Hartkopf-Mikkelsen, Iben Bonde Guttorm, Nina Schelske Møllgaard, Cecilia Pihl Berlo Jespersen, Karoline Krause-Jensen

Vejleder: Erik Jørs

Projekt: ”Kviksølvs betydning for folkesundheden – bliver man tung i rumpen af for meget kviksølv i kosten?”

Universitet: Århus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 

2012:

Studerende: Anne Suhr Thykjær, Camilla Larsen, Christina Qvistgaard Horsfeldt Poulsen, Isabelle Liv Syrach Rasmussen

Vejleder: Trine Thilsing

Projekt: ”Pollen som årsag til allergisk IgE, medieret astma og rhinitis hos gartneriansatte”

Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 

Studerende: Charlotte Anderman, Emma Hall, Charlotte Näslund, Marie Østby-Deglum

Vejleder: Trine Thilsing

Projekt: ”Har anställda i växthus högre prevalens av Luftvägssymptom än den generella befolkningen”

Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 

Studerende: Hæsum, Hannah Plato Jørgensen, Stine Mette Petersen, Emma Louise Kaderly Rasmussen

Vejleder: Trine Thilsing

Projekt: ”Prævalens af arbejdsrelateret allergisk rhinit blandt ansatte i væksthusgartnerier eksponeret for pollen”

Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 

Studerende: Goulia Feizi, Line Adsbøll Laugesen, Nanna Maretti Boris, Rosemary Chinyere Oche

Vejleder: Trine Thilsing

Projekt: ”Giver eksponering for 1,3-β-D-glucan anledning til udvikling af luftvejslidelser blandt gartnerimedarbejdere i væksthusgartnerier?”

Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 

Studerende: Katrine Bach Graversen, Christian Sørensen Bork, Ole Seerup, Signe Christiansen, Julie Nerup Jensen

Vejleder: Erik Jørs

Projekt: ”Du bliver, hvad du spiser – indholdet af pesticider i fødevarer overstiger især udviklingslandene WHO´s anbefalinger – hvad betyder det for sundheden?”

Universitet: Århus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

  

Studerende: Katia Buch Hervig, Lene Kirkegaard, Majbrit Mølgård Nielsen

Vejleder: Erik Jørs

Projekt: ”Assessing the educational and informational Value of using SMS to prevent the potential negative effects of pesticides on Reproductive Health in Pallisa District”

Universitet: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 

2011:

Studerende: Lillie Darsøe, Regitze Anne Pals

Vejleder: Erik Jørs

Projekt: ”How can improper pesticide practices be changed? A public health reflection on health communication interventions on the pesticide problem in Bolivia”

Universitet: Københavns Universitet, Folkesundhedsvidenskab

 

Studerende: Inge Ring, Malene Bettina Aastrup, Maria Rosenbeck Møller, Martin Rune Hansen, Sarah Yde Steffensen

Vejleder: Erik Jørs

Projekt: ”Sprøjtemidlet DDT er på vej tilbage i vektorbekæmpelsesprogrammer i udviklingslandene på bekostning af fx sprøjtemidlerne fra gruppen af pyrethroider – hvilke arbejdsmiljø- og miljøproblemer skaber det?”

Universitet: Århus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 

Studerende: Ladan Mohammad, Sajitha Sofia Sritharan, Maria Diaz Ullersted, Torben Hoffman, Chris Amdisen

Vejleder: Erik Jørs

Projekt: ”Forgiftning af kvinder med sprøjtemidler i udviklingslandene – årsager, konsekvenser og forebyggelse”

Universitet: Århus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

 

2010:

Studerende: Joachim Duus

Vejleder: Erik Jørs

Projekt: ”Smallholders use of pesticides in Uganda agriculture”

Universitet: Københavns Universitet, LIFE