Arbejds- og Miljømedicin

Arbejds- og Miljømedicin

Den arbejds- og miljømedicinske forskning under Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH) arbejder med forskning inden for en række områder. Det drejer sig både om forskning indenfor epidemiologi, klinisk forskning og registerforskning. 
Forskningen kan i hovedområder deles ind i følgende grupper: 

•Astma/allergi 
•Arbejdspsykologi 
•Bevægapparat 
•Musikersundhed 
•International arbejdsmedicin

Vores projekter er af meget varierende omfang. Nogle projekter er af kortere varighed og lokalt forankret. I andre sammenhænge indgår vi som en del af større internationale projekter der strækker sig over flere år. 
Vores forskningsenhed består af en fast stab af engagerede medarbejdere og forskere. Dertil kommer dygtige ph.d. studerende. Klinikken indgår i forskernetværk såvel indenlands som udenlands ligesom vi samarbejder med hospitaler, uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Danmark. 

Interesserede er meget velkommen til at kontakte Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik for nærmere information om vores forskningsprojekter. 

 

 

 

Lars Brandt
Forskningsleder
Ledende overlæge, ph.d., senior forsker