Ph.d.-projekter

Aktuelle ph.d-projekter

Simon Mølstrøm, cand.med.
Supervisor: Palle Toft
Bedside monitoring of cerebral energy state during the peri-cardiac arrest period - Blood pressure targets in post resuscitation care.

Jimmy Højberg Holm, cand.med.
Supervisor: Palle Toft
Supplementary epidural analgesia in video-assisted thoracic surgery (SEAVATS)

Rasmus Peter Jakobsen, cand.med.
Supervisor: Palle Toft
Hamorrhagisk shock og cerebral funktion

Ulla Lei Larsen, cand.med.
Supervisor: Palle Toft
Mortalitet, kardio-pulmonal morbiditet og livskvalitet hos børn med kongenit diafragmahernie behandlet på børneintensiv afdeling, OUH i perioden 1998-2015.

Lotte Abildgren, cand.cur.
Supervisor: Lise Hounsgaard
Supervisor: Palle Toft 
SimLEARN: Reducing adverse events through transfer of non-technical skills

Karin Bruun Plesner, cand.med.
Supervisor: Palle Toft
Fibromyalgia, diagnosis, classification and treatment in a tertiary pain clinic

Louise Houlberg Walthercand.med.
Supervisor: Søren Mikkelsen
Identification and early treatment of critically ill patients by prehospital measurement of blood lactate

Louise Milling, cand.med.
Supervisor: Søren Mikkelsen
Decision Making in Cardiac Arrest: The Ethics of Resuscitation
 

Afsluttede ph.d.-projekter

Hanne Tanghus Olsencand.med.
Supervisor: Palle Toft
NSED-studiet: Non-sedation sammenlignet med sedation og et dagligt opvågningsforsøg. Et prospektivt, randomiseret, multicenterstudie

Helene Korvenius Nedergaard, cand.med.
Supervisor: Palle Toft
NSED-studiet: Non-sedation sammenlignet med sedation og et dagligt opvågningsforsøg. Et prospektivt, randomiseret, multicenterstudie

Nicola Groes Clausencand.med.
Supervisor: Tom G. Hansen
Senfølger hos børn opereret i generel anæstesi som nyfødt eller spæd: et dansk follow-up studie.

Eva Lærkner, cand.cur. 
Co-supervisor: Palle Toft   
Conscious critically ill patients on ventilators in a high technological environment

Yuliya Boyko, cand.med.
Supervisor: Palle Toft
Undersøgelse af søvn hos respiratorbehandlede patienter på intensiv terapeutisk afsnit: betydning af omgivelserne, ventilationsmodus samt melatoninbehandling

Søren Mikkelsen, cand.med.
Supervisor: Annmarie T. Lassen
Co-supervisor: Palle Toft
Physician administered pre-hospital emergency care

Morten Rune Eckhardt, cand.med.
Supervisor: Palle Toft
Fra akutte til kroniske postoperative smerter: Betydningen af postoperative meddelte smerter

Dorthe Hasfeldt-Hansen, cand.cur.
Co-supervisor: Professor, dr.med. Palle Toft
Støj på operationsstuen og patienters oplevelse af sammenhæng 

Sian Robinson, cand.med
Supervisor: Palle Toft 
Thromboprophylaxis in Critically Ill Patients

Henrik Bjarke Vægter, fysioterapeut, MSc i Pain Management 
Medvejleder: overlæge Gitte Handberg
Tids- og rummæssige manifestationer af træningsinduceret smertelindring og betinget smertemodulation

Jannie Bisgaard Stæhr, cand.med.
Supervisor: Professor, dr.med. Palle Toft
Hemodynamic optimization in vascular surgery

Britt Lange, cand.med.
Supervisor: Professor, dr.med. Palle Toft
Neck Pain among Danish Fighter Pilots - Noise in Cockpit: Influence on Performance

Troels Halfeld Nielsen, cand.med. 
Supervisor: Palle Toft
Simultaneous monitoring of cerebral oxygenation and cerebral glucose, pyruvate, lactate, glutamate and glycerol in severe cerebral trauma. Focus on the effect of treatment with normobaric hyperoxic