Praehospital

  • Initial behandling af febrile kramper hos børn ved Lægebilen i Regionsyddanmark
  • Akutte patienter, som modtager præhospitalsbehandling og dermed undgår indlæggelse på hospitalet: Et 3 års epidemiologisk studium.
  • Spinal immobilisation i en præhospitalssammenhæng - cost benefit.

Henrik Berg. Præhospital lungeultralydsscanning