Intensiv medicin

Rasmus Jacobsen, Troels Halfeld-Nielsen, Palle Toft. Kontinuerlig monitorering af global cerebral energi metabolisme ved hypovolæmisk shock.                                        

Bjarne Dahler-Eriksen. Intraperitoneal mikrodialyse efter svær peritonitis.                                        

Jens Schierbeck. Detection of Invasive Candidiasis by Blood Culture, Mannan Ag/Ab Detection and T2Candida assay: A Comparative Performance Study

Jens Schierbeck. Purulent bakteriel meningitis – intrakraniel trykmonitorering og cerebral metabolisme.

Stud.med. Katrine Prier Lindvig, Palle Toft og Thomas Strøm. Patienter med akut forværring i kronisk leversvigt

Palle Toft, Thomas Strøm, Mads Holten, Eva Lærkner, Stinne Paskins. Non sedation sammenlignet med sedation og et dagligt opvågningsforsøg for intuberede respiratorpatienter på intensiv afdeling: NONSEDA-forsøget. Et randomiseret, klinisk, parallel gruppe, multicenter forsøg.

Lene Bjerregaard Nielsen. EFRAIM study. Outcomes Associated with acute respiratory failure in non-HIV immunocompromised patients.