Præhospital

  • Beskrivelse af befolkning omfattet af lægebilen
  • Resultat efter præhospital genoplivning
  • Behandling af feberkramper af lægebilen
  • Præhospital måling af laktat
  • Etiske overvejelser ved genoplivning