Klinisk Anæstesi

  • Hæmodynamisk optimering hos patienter, der gennemgår stor cancerkirurgi
  • Lokale bedøvelsesmidler, bolus eller infusion
  • Perioperativ ultralydsevaluering ved hjerteklapoperationer
  • Epidural analgesi efter torakoskopisk operation
  • Nye metoder til evaluering af dobbeltlumen tube placering
  • Effekten af hæmoragisk shock på den cerebrale funktion
  • Steroid til operation for hoftedysplasi
  • Steroid til hoftealloplastik
  • Hjertestopbehandling tilsat steroid og vasopressin