Skip to main content

Dokumentation af etiske overvejelser i forbindelse med genoplivning

Læger dokumenterer kun sjældent etiske overvejelser i forbindelse med præhospitale hjertestop

Ph.D.-studerende Louise Milling fra Præhospital Forskningsenhed i Region Syddanmark har  har netop udgivet en interessant artikel om dokumentationen af de etiske overvejelser, man gør sig, når man stopper et genoplivningsforsøg præhospitalt.

Studiet, der er et nationalt retrospektivt observationsstudie, viser, at læger kun sjældent dokumenterer etiske overvejelser i forbindelse med præhospitale hjertestop. Kun i 5 % af alle de undersøgte journaler, er de etiske overvejelser dokumenteret. For at skabe gennemsigtighed omkring beslutningerne er det er nødvendigt at sikre mere systematisk dokumentation af beslutningsprocessen, konkluderer artiklen.

Artiklen har også fået opmærksomhed, bl.a. i Kristeligt Dagblad

Redaktionen afsluttet: 22.07.2021