Skip to main content

Afsluttede projekter

Præsentationssymptomer hos voksne akutte patienter med infektion (2021, Samera Nagaraja)

COVIDTUS (lung ultrasound in covid patients (2021, Stefan Posth) 

Focused lung ultrasound of ED patients clinically suspicious for COVID (2021, Stefan Posth)

Sygepleje til den selvskadende/suicidale medicinsk patient indlagt på akutmodtagelsen – et kvalitativt studie  (2020, Anne Friis-Brixen og Lærke Geisler Johansen)

 Bedside ultralyd i akutte patienter med mistænkt nyrepåvirkning (2019, Pernilla Goldberg Borggaard)

Syddansk Akutkohorte (SAK) (Annmarie Lassen)

 Intraperitoneal mirokodialyse efter svær peritonitis (2019, Anne Reiss Axelsen)

 AB-RED (2019, Christian Backer Mogensen)

Identifikation af forværrede patienter (2019, Thomas Schmidt)

Økonomisk evaluering og implementering af S-100B (2019, Lonnie Froberg)

Aspirationsbehandling af perinal absces (2019, Karam Matlub Sørensen)

Patients with shock in the Emergency Department (ED). A cohort study of predictors for the etiology of different types of shock (2018, Daniel Lykke Nielsen)

Den akutte patient: diagnose og prognose (2017, Mikkel Brabrand)

Brystsmerter (2017, Nive Illangkovan)

Bakteriæmi blandt shockpatienter (2017, Jon Gitz Holler)

Thermography in Emergency Medicine; an explorative pilot study (2017, Mikkel Brabrand)

 Hospital@home (2017, Anette Tanderup)

Hjertestopbehandling på Fælles AkutModtagelse, Odense Universitetshospital. Revision af uddannelseskoncept på in-situ simulation (2017, Mikkel Brabrand)

Det non-traumatiske ødematøse underben (2017, Mikkel Brabrand)

Lægelig præhospital behandling - En evaluering af effekten af akutlæger i den præhospitale behandling (april 2017, Søren Mikkelsen)

Metformininduceret laktatacidose i Danmark - incidens samt prædiktion gennem genotyping (marts 2017, Abdellatif Aharaz)

Alvorlig uventet hændelse hos indlagte patienter indenfor 48 timer efter ankomst til fælles akutmodtagelse (februar 2017, Julie Gellert Larsen og Kristine Tronier Hansen)

Validity of the qSOFA score to identify severely ill patients among patients with suspected infection in an Emergency Department - A hospital based cohort study at Odense University Hospital 2012-2015 (februar 2017, Ulrik Havshøj)

Electrocardiographic findings and prognosis in acute poisoned patients - a transnational cohort study (Camilla Schade Hansen)

CriSTAL (juli 2016, Mikkel Brabrand)

Curios@ (juli 2016, Mikkel Brabrand)

OUH's akutkohorte; registrering af akut indlagte medicinske patienter 2008-2011 (Annmarie Lassen)

Smertebehandling ved akutte mavesmerter (PiSAM) (Helen Schultz)

Severely injured patients - Classifications of severity and patient-reported outcome (Frederik Borup Danielsson)

SOP-sektorovergangsprojektet: Effekten af farmaceutisk medicingennemgang, medicinsamtale og opfølgning på forekomsten af genindlæggelser (Christina Skovsende Eriksen)

Hypotension og shock i skadestuen (Jon Gitz Holler)

EKG-dispersion mapping (Mikkel Brabrand)

En undersøgelse af sammenhængen mellem de symptombaserede akutpakker i de Fælles Akutmodtagelser i Region Syddanmark og patienternes udskrivningsdiagnoser (Annmarie Lassen)

 Patienter med svær sepsis og septisk shock (Daniel Pilsgaard Henriksen) - Hører under OUH's akutkohorte 

Systolisk blodtryk og mortalitet hos akutte patienter i Region Syddanmark (februar 2014, Kasper Kristensen)

 Hypokaliæmi blandt akutte medicinske patienter (februar 2013, Helene Christine Kildegaard Jensen)

 Prognose og ætiologi for patienter ankommet til Fælles Akutmodtagelse OUH med hyperlaktæmi i 2012 (september 2013, Vibeke Brandt og Mathilde Pedersen)

 Bakteriæmi hos akut indlagte medicinske patienter (september 2012, Katrine P. Lindvig)

 Patienter der ankommer med ambulance til skadestuen: Vitale værdier, diagnose og prognose (juni 2012, Anne Dorte Møldrup Nielsen og Marie Liva Kjærgaard)

 Ultralydsskanning af hjerte, lunger og dybe vener hos akut indlagte patienter med respiratoriske symptomer (november 2010, Christian B. Laursen)

Sidst opdateret: 28.07.2021