Skip to main content

Forskningsenheder og -centre

Forskningsenheder og -centre

Klinisk Institut har forskningsenheder inden for alle medicinske og kirurgiske specialer. Derudover har Klinisk Institut sammen med OUH etableret en række Elite forskningscentre. Klinisk Institut bidrager derudover til Excellent Forskningscentre

Elite Forskningscentre

Særlige indsatsområder inden for forskning. Centrene er udvalgt af blandt andet et panel af internationale eksperter. Centrene forpligter sig i særlig grad til forskning og udvikling. Centrene er endvidere kendetegnet ved et stærkt samarbejde på tværs af specialer

Læs mere om Elite Forskningscentre

Kliniske Excellence Centre

Regional forskningspulje for særlige indsatsområder for forskning i Region Syddanmark. Kun forskningsenheder af særlige høj standard kan ansøge om den prækvalificering, der skal til før den endelige ansøgning og vurdering.