Skip to main content

Fonde og finansiering

 

Fonde og finansiering

Danmarks Grundforskningsfond.

Danmarks Grundforskningsfonds opslag om fondens 11. ansøgningsrunde for nye Centers of Excellence nu er offentliggjort.

Fonden inviterer alle områder af dansk forskning til at indsende interesse-tilkendegivelser til nye Centers of Excellence.

I kan læse om Centers of Excellence virkemidlet via fondens hjemmeside dg.dk hvor også opslag og guidelines er tilgængelige.

The Novo Nordisk Foundation has announced the annual call for nominations for the 2022 European Novo Nordisk Prize.

Please help the us to shine a light on the biomedical breakthroughs and the bright minds behind them that have advanced medical science in Europe. I hereby invite you to nominate an outstanding active researcher to become the 2022 Awardee of the European Novo Nordisk Prize. 

The European Novo Nordisk Prize recognizes a fully active scientist for her/his excellent research and inspirational leadership, leading to a major discovery or breakthrough in biomedical science. The prize is intended to award and further support biomedical research in Europe.

In 2022, the Prize is of DKK 5 million (appr. EUR 672,000) and consists of a DKK 4,5 million (or appr. €605,000) research grant, a personal award of DKK 0,5million (or appr. €67,000). The Foundation will grant an additional DKK 0,5 million for hosting an international symposium within the awardee's field(s) of research. 

How to nominate: 
Nominations must be submitted via the online nomination form, latest 1 June 2021.
Criteria and eligibility requirements to be found on the Novo Nordisk Prize webpage
 
About the Prize and the Novo Nordisk Foundation
For any questions, please contact the Foundation's Scientific Secretariat at novonordiskprize@novo.dk
 
For further information about the Novo Nordisk Foundation, please visit: https://novonordiskfonden.dk/en/ 
 

Danmarks Frie Forskningsfond har afsat 110 mio. kr. til forskertalentprogrammet Inge Lehmann.

Programmet skal styrke talentudviklingen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark.

Inge Lehmann-programmet udbydes af alle råd i Danmarks Frie Forskningsfond og kan kun søges inden for rammerne af et Forskningsprojekt1 (tematisk forskning).

Du kan læse meget mere om opslaget her

Ansøgningsfrist:  17. juni 2021

 

Igen i 2021 uddeler Kræftens Bekæmpelse Knæk Cancer-midler til kræftforskningsprojekter. Temaerne ligger inden for rammerne af Kræftens Bekæmpelses tre pejlemærker frem mod 2025 ’Et skridt foran kræft’, ’Social ulighed i kræft’ og ’Ingen skal stå alene med kræft’. Der kan søges om midler indenfor følgende temaer:

  • Kræftformer med behov for særlige indsatser for at øge overlevelsen, herunder sjældne kræftformer - op til 14 mio. kr.
  • Investigator-initierede kliniske interventionsstudier - op til 10 mio. kr.
  • Overvægt, ulighed og kræft - op til 5 mio. kr.
  • Behandling i og tættere på eget hjem - 8 mio. kr.
  • Translationel forskning i ny målrettet og personlig kræftbehandling - op til 8 mio. kr.
  • Dansk Center for kræftkirurgi - op til 10 mio. kr. 

Ansøgningsfristen for at søge midler fra Knæk Cancer er: 18. juni 2021

Du kan læse mere om Knæk Cancer midlerne her

 

COWIfonden grants donations to innovative research projects in all of COWI's fields of activity.

Projects should be innovative, of relevance to society, and be characterised by high professional standards, social responsibility and a long-term perspective that extends beyond the standard market/service development that is expected to take place in COWI. Applications for prequalification to prepare innovative research projects must be submitted by a COWI employee or an employee with a Danish university.

Who is eligible?

  • Employees in COWI Group companies
  • Research communities at Danish universities.

Projects eligible for donation must be developed and carried out in cooperation between COWI and universities in Denmark, Norway and Sweden. Projects that involve COWI departments and universities in more than one of the three Nordic regions will be prioritized.

Her kan du læse mere om COWIfonden og opslaget

EU’s nye 7-årige rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, der ved årsskiftet afløser det nuværende Horizon 2020 er ved at tage form, og forventes færdiggjort i løbet af efteråret, så det kan virke fra 2021.

Status for Horizon Europe

 SDU RIO har til jeres orientering udarbejdet et kort notat med status for Horizon Europe pr. 10. august 2020: 
Læs notatet her

Mere information på SharePoint

Følg med på SDU’s Horizon Europe informationssite på SharePoint, hvor vigtige dokumenter, information og nyheder i forbindelse med Horizon Europe løbende publiceres.  
Følg med her


Region Syddanmark og OUH ønsker at øge forskningssamarbejdet med hospitaler og forskere i udlandet inden for de højt specialiserede funktioner. Derfor blev Internationaliseringspuljen oprettet i 2013 for at styrke forskningsindsatserne på OUH.

Der er hvert år 5 mio. kr. til rådighed i puljen, som har løbende ansøgningsfrist.

Internationaliseringspuljens opslag er blevet revideret, og i det nye opslag ses krav til ansøgere, hvad der kan søges til, og hvordan en ansøgning indsendes.

 

Ansøgningsfrist: Løbende

Udmøntning: 5 millioner kr. årligt

 

Se opslag, ansøgningsskemaer mm. på OUH’s hjemmeside her

 

Her finder du de vejledende datoer for ansøgningsfrister til Det Europæiske Forskningsråd (ERC) i ERC arbejdsprogrammet for 2021.

Se arbejdsprogrammet her

Øvrige fonde og legater på SDU

Se SDUs side om fonde og legater

SUND Funding Academy

Workshops, webinarer og tutorials der har til formål at styrke ansøgninger om ekstern funding for forskerne på SUND og i Region Syddanmark.

Besøg SUND Funding Academy

Syddansk Forskerstøttes årshjul

Årshjullet giver et nemt og overskueligt overblik over støttemuligheder til forskning

Se årshjulet her

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 11.03.2021