Skip to main content

Fonde og finansiering

 

Fonde og finansiering

Det er nu igen muligt at søge midler til e-læringsprojekter, der kan bidrage til forankring af de bærende principper for aktiverende undervisning og aktiv læring.

Der er i 2022 i alt afsat 300.000 kr., som fordeles til udvalgte e-læringsprojekter, der skal være anvendelsesorienterede og pædagogisk velfunderede.

Her kan du læse mere om projektpuljen og se eksempler på tiltag, der kan støttes.

Potentielle ansøgere bedes kontakte en af SDU’s e-læringsmedarbejdere før udfærdigelse af ansøgningen.

Ansøgningsfristen er 31. oktober 2021.

Ansøgninger sendes til Nicolas Marinos

 

The proposed research must be within clinical research.

Applicants must:

  • Have obtained a MD (cand.med) and a PhD or be able to document that they are expected to gain their PhD within six months of the application deadline
  • Have obtained their PhD less than four years before the application deadline (calculated from the date on the PhD diploma). Rules for leave of absence apply
  • Have completed clinical internship (KBU)
  • The applicant is expected to dedicate 100% of his/her time to the project during the first year
  • For the following years, the applicant must dedicate at least 20% of his/her time to the project

Clinical postdoc projects may be fully based in Denmark at Danish hospitals and/or other clinical research institutions or be based at hospitals or clinical research institutions outside Denmark. The entire grant must be managed by a Danish institution (Main host).

Deadline for application: 9 November 2021, 13:00 CET

Læs mere

 

The aim of the OUH research strategy is to strengthen the research of the hospital and consequently OUH offers funding of pre-graduate stipends. All disciplines of research may be considered. It is expected that a total of DKK 960,000 equalling 16 stipends may be funded in 2022

Læs mere og ansøg

 

Hjerteforeningen omlægger sin forskningsstøtte. Du kan nedenfor læse mere om hvordan Hjerteforeningens forskningsstøtte kommer til at se ud fremover og hvad du kan søge støtte til i 2022.  

Et løft til den frie hjerte-kar-forskning 

Hjerteforeningen har for nyligt indgået et samarbejde med Novo Nordisk Fonden om at støtte etableringen af Danish Cardiovascular Academy (DC Academy).  DC Academy vil investere i den frie hjerte-kar-forskning i Danmark med 20-30 mio. kr. årligt over de næste seks år. Akademiet vil uddele ph.d.- og postdoc-stipendier og tilbyde forskningstræning og uddannelse. Med etableringen af DC Academy sikres der fremover flere midler til den frie hjerte-kar-forskning.    

Hjerteforeningen bidrager til DC Academy med 6 mio. kr. årligt i 5 år og vil medfinansiere stipendier inden for den kliniske patientnære forskning.  

Du kan læse mere om DC Academy her   

Omlægning af Hjerteforeningens forskningsstøtte 

Fremover vil Hjerteforeningens støttemidler, udover bidraget til den frie hjerte-kar-forskning igennem DC Academy, udelukkende gå til forskning inden for udvalgte temaer. Med omlægningen tilføres der fra 2022 flere midler til forskning i forebyggelse, efterbehandling og rehabilitering af hjerte-kar-sygdomme.   

Støtte i 2022 

Hjerteforeningen uddeler i 2022 støtte til forskningsprojekter inden for fem temaer:

  1. Bevægelse hos unge
  2. Tidlig opsporing af højrisikoborgere med henblik på forebyggende interventioner
  3. Psykiske følger af hjerte-kar-sygdom som angst og depression
  4. Digitale løsninger til hjemme- og selvmonitorering af hjerte-kar-patienter
  5. Klinisk forskning inden for akut opstået hjerte-kar-sygdom  

Du kan finde flere informationer om rammerne for og kravene til forskningsprojekter inden for ovennævnte temaer for 2022 her.

For at komme i betragtning til at søge støtte til forskning, skal du sende en projektidé til Hjerteforeningen senest den 17. november 2021 kl. 14.  

 

Et Sundere Syddanmark - Citizens & Science

Et Sundere Syddanmark skal bidrage til, at sundhedsforskningen og forskningsspørgsmålene er relevante, og at forskningsresultater hurtigt kan omsættes til gavn for den enkelte borger og folkesundheden. Inddragelse af borgerne er derfor kernen i Et Sundere Syddanmark

Læs mere om Et sundere Syddanmark og ansøgning

 

Til støtte for lægevidenskabelig forskning, udelukkende til laboranthjælp inden for det klinisk/biokemiske område kan søges legatportioner på op til ca. kr. 300.000,00. Beløbene uddeles i én eller flere portioner ultimo april. 

Ansøgninger må indeholde fyldestgørende redegørelse for det projekt, hvortil der søges støtte, samt oplysninger om ansøgerens videnskabelige kvalifikationer, ligesom det ønskes oplyst, om projektstøtte er søgt andetsteds. Der er ikke ansøgningsskema. Selve ansøgningen skal være på dansk. 

Ansøgningen med bilag skal indsendes senest den 31. januar 2022 til legatet ved Bestyrelsesformand Lotte Hebel Andersen, c/o Advokatfirmaet Svendsen, Jernbanegade 24, 4690 Haslev eller pr. mail til fondens sekretær Heidi Hansen, hh@advokatfirmaet-svendsen.dk

 

Børnehjertefonden støtter som tidligere forskning i medfødte hjertesygdomme.

Du kan læse om Børnehjertefondens forskningsstøtte i 2022 og om proceduren for at søge her.

Fristen for ansøgninger fra Børnehjertefonden er den 1. marts 2022 kl.14 

 

EU’s nye 7-årige rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, der ved årsskiftet afløser det nuværende Horizon 2020 er ved at tage form, og forventes færdiggjort i løbet af efteråret, så det kan virke fra 2021.

Status for Horizon Europe

 SDU RIO har til jeres orientering udarbejdet et kort notat med status for Horizon Europe pr. 10. august 2020: 
Læs notatet her

Mere information på SharePoint

Følg med på SDU’s Horizon Europe informationssite på SharePoint, hvor vigtige dokumenter, information og nyheder i forbindelse med Horizon Europe løbende publiceres.  
Følg med her


Region Syddanmark og OUH ønsker at øge forskningssamarbejdet med hospitaler og forskere i udlandet inden for de højt specialiserede funktioner. Derfor blev Internationaliseringspuljen oprettet i 2013 for at styrke forskningsindsatserne på OUH.

Der er hvert år 5 mio. kr. til rådighed i puljen, som har løbende ansøgningsfrist.

Internationaliseringspuljens opslag er blevet revideret, og i det nye opslag ses krav til ansøgere, hvad der kan søges til, og hvordan en ansøgning indsendes.

 

Ansøgningsfrist: Løbende

Udmøntning: 5 millioner kr. årligt

 

Se opslag, ansøgningsskemaer mm. på OUH’s hjemmeside her

 

Her finder du de vejledende datoer for ansøgningsfrister til Det Europæiske Forskningsråd (ERC) i ERC arbejdsprogrammet for 2021.

Se arbejdsprogrammet her

Øvrige fonde og legater på SDU

Se SDUs side om fonde og legater

SUND Funding Academy

Workshops, webinarer og tutorials der har til formål at styrke ansøgninger om ekstern funding for forskerne på SUND og i Region Syddanmark.

Besøg SUND Funding Academy

Syddansk Forskerstøttes årshjul

Årshjullet giver et nemt og overskueligt overblik over støttemuligheder til forskning

Se årshjulet her

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 11.03.2021