Skip to main content

Karrierefremmende initiativer på KI

Karrierefremmende aktiviteter - bachelorer

Klinisk Institut arbejder på en mentorordning, hvor bachelorstuderende på medicinstudiet får mulighed for et indblik i det kliniske arbejde gennem mentor/mentee-ordninger.

Læs mere

 

Karrierefremmende aktiviteter - kandidater

Opstart 1. januar 2023. 

Klinisk Institut arbejder på en mentorordning, hvor ph.d.-studerende på instituttet skal være mentorer for kandidatstuderende på medicinstudiets forskerprofil. Mentorordningen har til formål at understøtte de studerendes personlige karriereudvikling mod måske selv at blive forskere efter kandidaten.

Læs mere

 

Karrirerefremmende aktiviteter - ph.d.

Der afholdes to gange årligt en karrieredag for ph.d.-studerende og postdocs på Klinisk Instiut.

På dagen vil der være oplæg om og sparring på karriereforløb tilpasset deltagerne på dagen. 

Datoer meldes ud via de kliniske institutters nyhedsbrev, NEWS.

IRS og KI udbyder en række kurser for ph.d.-studerende.

Du finder kursusoversigten her

Et program for ph.d.-studerende med lyst til at være mentor for kandidatstuderende på forskningssporet.

Opstart 1. januar 2023. 

Læs mere

 

Karrirerefremmende aktiviteter - postdoc

AEU - Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte

Listerne opdateres løbende, men vi anbefaler blandt andet procesledelseskurset

Her finder du AEU-kurserne

Der afholdes to gange årligt en karrieredag for ph.d.-studerende og postdocs på Klinisk Instiut.

På dagen vil der være oplæg om og sparring på karriereforløb tilpasset deltagerne på dagen. 

Datoer meldes ud via de kliniske institutters nyhedsbrev, NEWS.

IRS og KI udbyder en række kurser for ph.d.-studerende.

Du finder kursusoversigten her

Universitetspædagogikum er et individuelt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb for universitetsundervisere

Her finder du yderligere oplysninger

 

Karrierefremmende aktiviteter - lektor

AEU - Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte

Listerne opdateres løbende, men vi anbefaler blandt andet procesledelseskurset

Her finder du AEU-kurserne

Kurset henvender sig primært til kliniske lektorer og kommende kliniske lektorer, der underviser på medicinstudiet eller er ansvarlige for klinikophold. Kurset udbydes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU. 

Kurset udbydes to gange årligt (forår og efterår)

Her finder du link til kurset

Universitetspædagogikum er et individuelt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb for universitetsundervisere

Her finder du yderligere oplysninger

 

Karrierefremmende aktiviteter - professorer

Nye professorer tilbydes en mentor i form af en ældre og mere erfaren kollega. 

Institutlederen tager initiativet. Alternativt kontakt Vibeke Mortensen - vmortensen@health.sdu.dk

Professorer på Klinisk Institut tilbydes en årlig MUS-samtale med institutlederen. 

Institutlederen indkalder. Alternativt kontakt Vibeke Mortensen - vmortensen@health.sdu.dk.

SDU's centrale materiale vedr. MUS-samtaler

Nye professorer og nye forskningsledere tilbydes en opstarts- og en opfølgningssamtale med institutleder. Samtalerne er af en times varighed.

Institutlederen indkalder til samtalerne. Alternativt kontakt Vibeke Mortensen - vmortensen@health.sdu.dk.

 

Karrierefremmende aktiviteter - forskningsledere

Formål:

Formålet med LØFT er at begynde en langsigtet strategisk fokuseret indsats for at øge forskningsgruppens forskningskvalitet. 

Målgruppe:

Forskningsgruppeledere med en klar ambition om at løfte gruppens resultater til næste niveau. LØFT er specielt målrettet erfarne forskningsledere med minimum 3 års erfaring.

Læs mere her

Forskningsledere på Klinisk Institut tilbydes en årlig MUS-samtale med institutlederen. 

Institutlederen indkalder. Alternativt kontakt Vibeke Mortensen - vmortensen@health.sdu.dk.

Afdelingsledelen deltager det sidste kvarter i forhold til evaluering. 

 

SDU's centrale materiale vedr. MUS-samtaler

New to research leadership er et kursus der tilbydes af SDU

Du kan læse mere om kurset her

Nye professorer og nye forskningsledere tilbydes en opstarts- og en opfølgningssamtale med institutleder. Samtalerne er af en times varighed.

Institutlederen indkalder til samtalerne. Alternativt kontakt Vibeke Mortensen - vmortensen@health.sdu.dk.

Formål:

Kurset har fokus på at udvikle og understøtte forskningslederens personlige ledelsesstil.

Målgruppe:

Alle forskningsledere

 

Karrierefremmende aktiviteter - alle

Lederaspirantkursus for VIP og TAP på KI udbydes af SDU.

Formål:

Formålet med forløbet er at bidrage til, at du bliver afklaret og motiveret for ledelsesopgaven på SDU. 

Læs mere her

Som ansat på Klinisk Institut har du altid mulighed for at bede om en 1:1 samtale med institutlederen. 

Kontakt Vibeke Mortensen - vmortensen@health.sdu.dk

 

Sidst opdateret: 11.07.2022