Skip to main content

Generelle kvalifikationskrav og forventninger

Kvalifikationskrav:

Kandidatniveau

Stillingsindhold:

Forskning, samt noget undervisning

Ansættelsesperiode:

Max 3 års fuldtidsansættelse.

Mulighed for deltidsansættelse ved deltidsindskrivning.

 

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Læs den gældende bekendtgørelse vedrørende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter her:

BEK nr 1443 af 11/12/2019 - Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

 

Forventninger til ph.d.-studerende

Forskning

 • Definere og udføre et ph.d.-projekt under vejledning
 • Udvikle egen forskningsprofil (metodologisk, tema, etc.) i overensstemmelse med enhedens strategi
 • Analytiske evner inden for specifikke forskningsområder med potentiale til at forme forskningsdagsordenen i videnskabelige miljøer
 • Videnskabelige artikler og bogkapitler udgives i registrerede serier og udgivere i henhold til Bibliometric Research Indicator (BFI) lister som førsteforfatter i serier og forlag på niveau 2 eller 3
 • Tilstedeværelse i nationale og internationale netværk, forskningsforeninger og videnskabelige debatter med potentiale til at blive anerkendt inden for forskningsfeltet
 • Erfaringer med ledelse af egne forskningsprojekter
 • Erfaring med eksterne finansieringsstrategier

Undervisning

 • Erfaringer med undervisning på forskellige niveauer
 • Erfaringer med vejledning og eksamination af bachelorstuderende
 • Erfaringer med vejledning af kandidatstuderende under vejledning af hovedvejleder
 • Erfaringer med kursusudvikling og koordinering
 • Levere arbejdstimer relateret til undervisning efter aftale

Service til samfundet

 • Oversætte og formidle forskningsbaseret viden med relevans for specifikke områder
 • Tager del i innovativ forskningsformidling og opsøgende aktiviteter
 • Etablere en synlig rolle i relevante videnskabelige samfund nationalt og internationalt

Administration

 • Generelle administrative opgaver på afdelingsniveau (registrering, budgettering, økonomistyring, f.eks.)

Personlig kapacitet

 • Forpligtelse til at tage del i instituttets/enhedens sociale og professionelle liv med deltagelse i møder, seminarer, ph.d.-forsvar og andre institutarrangementer
 • At pleje gode arbejdsrelationer med kollegaer
 • Motivation for og evne til at tage del i videnskabelig udvikling
 • Engageret i karriereudvikling.

Sidst opdateret: 19.07.2022