Skip to main content

Om instituttet

Nøgletal KI

Vi opdaterer vores nøgletal for antal medarbejdere og publikationer to gange årligt. Du finder de nyeste nøgletal her.

Nøgletal Klinisk Institut

Antal ansatte

Ph.d.-studerende: 272

Postdoc/adjunkt: 87

Eksterne lektorer: 26

Kliniske lektorer/lektorer: 269

Kliniske professorer/professorer: 142

Videnskabelige assistenter: 234

Andet*: 152

I alt: 982

 

Adjungeret lektor: 3

Adjungeret professor: 54

Adjungerede: 57

 

Antal ansatte + adjungerede: 1039

* = Administrative medarbejdere, institutledere, bioanalytikere, instruktorer, studentermedhjælpere m.m.

 

Nøgletallene er opdateret februar 2023

Vedr. nøgletallene

Nøgletallene er behæftet med en vis usikkerhed pga. nyt HR-system. Der har været udfordringer med ensretning af titler og benævnelser. Vi har foretaget en sortering efter ”forretningstitel”, men har blandt andet fundet professorer og lektorer fejlagtigt placeret som gæsteforsker. Der er desuden diskrepans mellem brug af titler. For eksempel findes der fem forskellige benævnelser for professorer. Tallene er gennemgået håndholdt, og dette er så tæt på korrekte tal, som vi på nuværende tidspunkt kan komme. 

Antal ansatte og adjungerede ved Klinisk Institut, SDU - opdateret februar 2023

Ansatte på Klinisk Institut - fordelt pr. stillingskategori - opdateret februar 2023

Vedr. nøgletallene

Nøgletallene er behæftet med en vis usikkerhed pga. nyt HR-system. Der har været udfordringer med ensretning af titler og benævnelser. Vi har foretaget en sortering efter ”forretningstitel”, men har blandt andet fundet professorer og lektorer fejlagtigt placeret som gæsteforsker. Der er desuden diskrepans mellem brug af titler. For eksempel findes der fem forskellige benævnelser for professorer. Tallene er gennemgået håndholdt, og dette er så tæt på korrekte tal, som vi på nuværende tidspunkt kan komme. 

Ph.d.-studerende ved KI - Udvikling fra 2010 - 2022
Antal peer review publikationer - KI - juni 2023

 

Antal peer-reviewed forskningspublikationer  fordelt pr. forskningsenhed  Klinisk Institut Opdateret 2. juni 2023


Sidst opdateret: 21.09.2023