Skip to main content

Opgaver - hvem kan hjælpe dig med hvad?

Fællessekretariatet ved de kliniske institutter dækker både IRS og KI. Opgaverne er fordelt ud blandt en vifte af medarbejdere, og du kan på denne side se, hvem der kan hjælpe med de forskellige områder.

Henvendelser pr. mail kan være en fordel, da vi så kan nå at undersøge eventuelle spørgsmål, inden vi svarer.  

Her finder du Fællessekretariatet

Husk, at du som ansat ved KI eller IRS skal melde sygdom, barn syg, omsorgsdage, ferie og fravær til os, også selvom det kun er en mindre del af din ansættelse, der ligger ved SDU.

 

Ferie

To gange årlige sender vi feriemail ud, hvor vi minder dig om at få placeret din ferie, og hvordan du gør. Du skal selv placere dine dage i feriesystemet. Optjent ferie skal nemlig afholdes i ferieåret. Hvis ikke du placerer ferien, så kan du opleve, at vi placerer den for dig. 

Læs mere om placering og afholdelse af ferie

Kontakt: Mona Østergaard Madsen

 

Fravær og fridage

Læs mere om omsorgsdage

Læs mere om fridage

Fravær og fridage meldes til: Mona Østergaard Madsen

 

Sygdom

Læs mere om, hvordan du skal forholde dig i forhold til sygdom

Sygdom - også barnets 1. og 2. sygedag - skal meldes til: Mona Østergaard Madsen

Udtræk af lister i HCM:

Kontakt ?

 

HCM-problemer:

Kontakt ?

Nyheder

Har du nyheder, som skal deles, kan du kontakte os for at få dem på hjemmesiden og/eller i vores nyhedsbrev.

Nana Olejank Hansen

ki-irs-news@health.sdu.dk

 

NEWS - de kliniske institutters nyhedsbrev

Læs mere og tilmeld dig her

 

Hjemmesiden

Har du spørgsmål eller rettelser til hjemmesiden, så kontakt kommunikationsmedarbejderen ved Fællessekretariatet.

Nana Olejank Hansen

Når rekrutteringsprocessen fører til en ansættelse, så går selve oprettelsesprocessen i gang. 

 

Brugeroprettelse og velkomstmail:

IRS: Malene Korsholm    

KI: Trine Kjær Mogensen

 

Brugeroprettelse af gæsteforskere:

Gæsteforskere er personer, som ikke er SDU-ansatte, men som har brug for at kunne arbejde i SDU's systemer. Oprettelse af gæsteforskere skal godkendes af institutlederen. 

Læs mere om gæsteforskere

IRS: Malene Korsholm

KI: Trine Kjær Mogensen

Rejseafregning:

Du skal afregne dine rejseudgifter og andre udlæg i zExpense.

For at lette dit arbejde, er det en fordel at scanne og gemme relevante dokumenter, inden du går i gang. Sørg for at scanne og gemme dine kvitteringer på udgiftsposten (fx billet) og dokumentation for, at udgiften er betalt. Herudover skal du gemme dokumentation for formålet med dine udgifter (fx en mødeindkaldelse, et program, en dagsorden, mailkorrespondance eller lignende).

Her finder du zExpense for SDU-ansatte

Her finder du zExpense for ikke-SDU-ansatte

Oprettelse af ikke-SDU-ansatte i zExpense: Lene Kolath Rasmussen

Øvrige spørgsmål: Lene Kolath Rasmussen

 

Bestilling af rejser:

Flyrejser (ind- og udland) samt hotelophold (udland) skal bestilles gennem SDU's rejsebureau CWT. 

Her finder du CWT

Du kan kontakte rejsekontoret her

Oprettelser i CWT: Lene Kolath Rasmussen

Øvrige spørgsmål: Lene Kolath Rasmussen

Generelt om rekruttering:

Læs mere om rekruttering på SDU's centrale sider

 

Ansættelser med opslag: 

IRS: Saeed Ali Aziz

KI: Peter Juul Jørgensen

 

Ansættelser uden opslag: 

IRS: Saeed Ali Aziz

KI: Trine Kjær Mogensen

 

Ansættelsessamtaler: 

I visse tilfælde skal SDU bidrage ved ansættelsessamtalerne

IRS:  Saeed Ali Aziz (reservation af dato, endelig mødeindkaldelse af ansættelsesudvalg, inviation til kandidater) 

KI: Peter Juul Jørgensen (udelukkende ved rene SDU-professorater)

 

Forlængelser af ansættelser:

IRS: Saeed Ali Aziz

KI: Trine Kjær Mogensen

 

Finansieringsaftaler:

Finansieringen skal være på plads inden stillingen slås op, og personen ansættes eller forlænges. 

Læs mere på SharePoint for forskningsledere

IRS: Saeed Ali Aziz 

KI: Oprettelse af finansieringsaftaler for ansættelser med opslag: Peter Juul Jørgensen

KI: Oprettelse af finansieringsaftaler for ansættelser uden opslag samt forlængelser: Trine Kjær Mogensen

 

Adjungerede

Læs SUND's regler for tildeling af titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor

Timeudmeldinger og løn - eksterne lektorer:

IRS: Saeed Ali Aziz (ved nyansættelser, forlængelser samt for Klinisk Biomekanik)

IRS: Heidi Thorø Larsen (alle øvrige for medicin)

KI: Trine Kjær Mogensen

 

Pre award projekter:

Læs mere om godkendelse af budgetter og ansøgninger

Ulla Rasmussen

 

Projektoprettelse:

Hvis den ansøgte bevilling er givet, så kontakt Ulla Rasmussen for oprettelse af projektet. 

Ulla Rasmussen

 

Post award projekter:

Ulla Rasmussen

 

Fakturaer:

Lene Kolath Rasmussen

  

Indkøb:

Hvis det drejer sig om indkøb over 100.000 kroner, og der ikke ligger en aftale, skal Udbudskontoret kontaktes.

Øvrige indkøb, fx ved Grafisk Center skal Lene Kolath Rasmussen anføres som indkøber. 

Kontakt: Lene Kolath Rasmussen

Læs mere: Guide til indkøb på SDU

Sidst opdateret: 15.08.2023