Skip to main content

Igangværende ph.d.-projekter

Juridisk institut har i øjeblikket 6 ph.d.-stipendiater

 

Anna Holst Fyhn
Individualisering i formueretten
En analyse af det materielle indhold af individualiseringskravet i forskellige formueretlige sammenhænge  

Daniel Skov
Misligholdelsesbeføjelser i lejeretten
En retsdogmatisk analyse af de lejeretlige misligholdelsesbeføjelser med basis i obligationsretten

De juridiske problemer ved privatisering af det ydre rum

Jacqueline Rita Tedaldi
A human rights approach to community engagement of renewable energy and extractive projects and the role of institutional investors.

Mathilde Carøe Munkholm
Indsattes ret til sundhed: En undersøgelse af sundhedsbetjening og smitteforebyggelse i kriminalforsorgens institutioner

Signe Jensen

ISM-koden – en retlig ramme for kvalitetsskibsfart?

Sidst opdateret: 22.08.2023