Skip to main content
DA / EN

Hvad er en ph.d.-uddannelse?

Kort fortalt er en ph.d.-grad det ultimative kvalitetsstempel inden for juridisk metode. Ph.d.-uddannelsen er et treårigt forløb, hvor du er ansat i en forskerstilling med løn, pension, ferie mv., og hvor du gennemfører et selvstændigt videnskabeligt projekt, der munder ud i en ph.d.-afhandling. Uddannelsen er for dig, der har en kandidat i jura, erhvervsjura eller tilsvarende, og som har en drøm om at forske og tilføre den juridiske verden ny viden. 

Som ph.d.-studerende bliver du en del af instituttets dagligdag og det gode forskningsmiljø, og du får ca. 70 dygtige kolleger. Du bliver selvfølgelig også en del af vores gruppe af ph.d.-studerende, der har et fagligt og personligt fællesskab.

I løbet af de tre år ligger dit hovedfokus på din afhandling. I løbet af uddannelsen vil du dog også komme til at undervise og vejlede vores studerende, deltage i ph.d.-kurser sammen med andre ph.d.-studerende samt tilbringe en periode på et universitet i udlandet. Dette ophold kaldes et miljøskifte.

Læs mere –  og hør vores ph.d.-studerende fortælle –  om de forskellige faser i ph.d.-uddannelsen. 

Hvilke karrieremuligheder giver en ph.d.-grad?

Med en ph.d.-uddannelse bliver du højt specialiseret og kvalificeret til at varetage en række videnstunge job – både i universitetsverdenen og i den private og offentlige sektor.

Det vil sige, at du kan vælge at blive i universitetssektoren og fortsætte med at forske og undervise, men du kan også søge mod et videnstungt job i den private eller offentlige sektor (f.eks. som advokat eller specialist inden for dit forskningsområde). Der er stor efterspørgsel på specialiseret viden, og en ph.d.-grad er et tydeligt bevis på, at du kan levere dette af en høj kvalitet.

Hvorfor skal du vælge en ph.d.-uddannelse på Juridisk Institut?

Du får en lønnet ph.d.-uddannelse, hvor du bliver klogere inden for et område, der interesserer dig
Du lærer at producere og formidle ny viden
Du lærer at strukturere din arbejdsdag og at opnå de mål, du sætter dig
Du kommer på miljøskifte i udlandet på et anerkendt universitet
Du kommer på konferencer og ph.d.-kurser med andre ph.d.-studerende
Du bliver en del af et godt forskningsmiljø med dygtige og erfarne forskere
Du får ca. 60 søde og interessante kolleger – og mulighed for at opbygge dit eget netværk både i danske og internationale juridiske forskningsmiljøer

Myter om det at være ph.d.-studerende

At være ph.d.-studerende er ikke et ”rigtigt” job
Forkert. Du er ansat i en fuldtidsstilling med løn og pension, samtidig med at du er indskrevet på ph.d.-uddannelsen.

En ph.d.-grad gør det svært for dig at få et job uden for universitetsverdenen 
Forkert. Under ph.d.-uddannelsen lærer du at tilegne dig viden og at behandle store mængder af materiale, at strukturere din arbejdsdag samt at styre et stort projekt sikkert i havn. Disse egenskaber kan bruges flere steder på arbejdsmarkedet – både i det private og i det offentlige

At være ph.d.-studerende er meget ensomt 
Forkert. Du har en vejleder og bliver en del af instituttets ph.d.-gruppe og Juridisk Institut i øvrigt. Du kommer således til at indgå i et inspirerende fagligt miljø – og der er i øvrigt også et godt arbejdsmiljø på instituttet! Du har selv ansvaret for at lykkes med dit ph.d.-projekt, men du får hjælp af din vejleder og kolleger.

Ph.d.-opslag 2024

Læs mere her

Sådan søger du ph.d.-uddannelsen

Læs mere her

Ønsker du at opnå en double PhD degree?

Så angiv din interesse i din ansøgning til vores ph.d.-uddannelse

Læs mere her

Overvejer du et miljøskifte på Juridisk Institut?

Læs mere her

Har du spørgsmål?

Så kontakt vores ph.d.-koordinator Nina Dietz Legind

e-mail

Sidst opdateret: 22.05.2024