Menu

Igangværende ph.d.-projekter

Juridisk institut har i øjeblikket 9 ph.d.-stipendiater.

 

Anna Holst Fyhn
Individualisering i formueretten
-En analyse af det materielle indhold af individualiseringskravet i forskellige formueretlige sammenhænge

Aleksandra Tolea
The freedom of form principle in the CISG and its limitations

Christian Frier
Private væbnede vagter som værn mod pirateri  – nationale tilladelsesordninger i komparativ belysning

Christian Jespersen
Det fælles konsoliderede skattegrundlag (FKSSG) – En analyse af reglerne og principperne for opgørelse af skattegrundlaget

Heidi Løjmand
Tilbudskonsortier – konkurrencebegrænsende aftaler eller værdiskabende samarbejder?

Lars Overmark
Misbrug af rettigheder og omgåelse af pligter i momsretten

Lone Hansen
Forventningserstatning og formueskade ved rådgiveransvar

Marie Kipp
De retlige rammer for interoperabilitet i sundhedssystemer

Rasmus Horskjær Nielsen
Den retlige ramme for evaluering af tilbud 

Stine Piilgaard Porner Nielsen
Inklusion i Velfærdsstaten: Socialrådgiveres påvirkning af stofbrugeres adgang til velfærdsydelser

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies