Igangværende ph.d.-projekter

Juridisk institut har i øjeblikket 11 ph.d.-stipendiater

 

Anna Holst Fyhn
Individualisering i formueretten
-En analyse af det materielle indhold af individualiseringskravet i forskellige formueretlige sammenhænge 

Christian Jespersen
Koncernselskabers anvendelse af skattemæssige underskud i EU.

Heidi Løjmand
Tilbudskonsortier – konkurrencebegrænsende aftaler eller værdiskabende samarbejder?

Lars Overmark
Misbrug af rettigheder og omgåelse af pligter i momsretten

Lisa Hjerrild
Retlige rammer for behandling af persondata i intelligente energinet 

Lone Hansen
Forventningserstatning og formueskade ved rådgiveransvar

Marie Kipp
De retlige rammer for interoperabilitet i sundhedssystemer

Nanna Grønning-Madsen
Terrorforsæt - i retsdogmatisk belysning

Rasmus Horskjær Nielsen
Den retlige ramme for evaluering af tilbud 

Signe Jensen
ISM-koden - en retlig ramme for kvalitetsskibsfart?

Stine Piilgaard Porner Nielsen
Inklusion i Velfærdsstaten: Socialrådgiveres påvirkning af stofbrugeres adgang til velfærdsydelser

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies