Kontakt

Instituttets adresse:

Juridisk Institut
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M

Du kan finde telefonnumre på alle vores medarbejdere på medarbejdersiden.

Instituttets administrative enheder

Administrationen på Juridisk Institut varetages af institutsekretariatets medarbejdere:

Sekretariatsleder  Bodil Kjær Andersen

AC-fuldmægtig  Kamilla Juel Sørensen

Kontorfuldmægtig  Dorthe Carstensen

Kontorfuldmægtig  Helle Wissing Blohm

Sekretær  Louise Kloster Elmbo

AC-fuldmægtig  Jane Kvist Poulsen

Samfundsvidenskabelige studieenheder:

Her finder du et link til Studiekontaktensom har ansvaret for bl.a. skema- og eksamensplanlægning; studienævn - herunder behandling af dispensationsansøgninger; og det er også her, der afleveres specialer og projekter mv.

Studiekontakten træffes på tlf. 6550 2290 eller på studiekontakten@sam.sdu.dk 

Daglig åbningstid: mandag - fredag kl. 10-14

Studienævn for jura:

Studienævnsformand Ayo Næsborg-Andersen, telefon 6550 3301, ayo@sam.sdu.dk
Studienævnssekretær Diana Bredal Midskov, telefon 6550 3599, snjura@sam.sdu.dk