Skip to main content

Juridiske eksperter

Juridisk fagområde

Forsker

Aftaleret Adjunkt Minie Andersen
Ansættelsesret Lektor Christian Højer Schjøler
Arbejdsret Lektor Christian Højer Schjøler
Arveret Lektor Annette Kronborg
Professor Hans Viggo Godsk Pedersen
Børne-og ungdomsret Lektor Annette Kronborg
Børsret (dansk/international) Lektor Niels Skovmand Rasmussen
Ph.d.-stipendiat Louise Damkjær Ibsen
Civilproces Professor mso Frederik Waage
Digitalisering Professor Sten Schaumburg-Müller
Professor Bent Ole Gram Mortensen
Lektor Ayo Næsborg-Andersen
Lektor Peter Starup
Diskriminationsret Lektor Christian Højer Schjøler
Ekspropriationsret Professor mso Frederik Waage
Energiret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Ph.d.-stipendiat Lisa Hjerrild 
Erstatningsret Professor mso Kristina Siig                             
Ph.d.-stipendiat Lone Hansen
EU-ret Professor mso Steffen Hindelang
Lektor Peter Starup
Lektor Bugge Thorbjørn Daniel
Lektor Bassah Khalaf
Familieret Lektor Annette Kronborg
Professor Hans Viggo Godsk Pedersen
Familieskifteret Lektor Annette Kronborg
Finansieringsret Lektor Niels Skovmand Rasmussen
Ph.d.-stipendiat Louise Damkjær Ibsen
Folkeret Professor MSO Steffen Hindelang
Lektor Martin Mennecke
Lektor Ayo Næsborg-Andersen
Lektor Bugge Thorbjørn Daniel            Professor emeritus Frederik Harhoff
Folkeret (humanitær) Professor emeritus Frederik Harhoff
Formueret Ph.d.-stipendiat Anna Holst Fyhn       
Adjunkt Minie Andersen
Forsyningsret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Forvaltningsret Professor mso Frederik Waage
Fængselsforhold/straffuldbyrdelse Professor mso Linda Kjær Minke
Idrætsjura Lektor Kent Kristensen
Insolvensret/konkursret Professor Hans Viggo Godsk Pedersen
International skatteret Lektor Jane Ferniss
International privat- og procesret Professor mso Frederik Waage
Internationale organisationer (FN mfl.) Lektor Martin Mennecke
Internetjura Professor Sten Schaumburg-Müller
International investerings-lovgivning Professor mso Steffen Hindelang
Kautions- og garantiret Lektor Niels Skovmand Rasmussen
Professor Hans Viggo Godsk Pedersen
Klimalovgivning Professor Bent Ole Gram Mortensen
Kommunalret Lektor Peter Starup
Komparativ forfatningsret Lektor Peter Starup
Konkurrenceret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Ph.d.-stipendiat Heidi Løjmand
Kreditaftaleret Lektor Camilla Hørby Jensen
Kriminalret Ph.d.-stipendiat Lotte Helms
Kriminologi Professor mso Linda Kjær Minke
Køberet Professor mso Kristina Siig
Adjunkt Minie Andersen
Legal tech Professor Sten Schaumburg-Müller
Professor Bent Ole Gram Mortensen
Lektor Ayo Næsborg-Andersen
Lektor Peter Starup
Lejeret Ph.d.-stipendiat Daniel Skov
Maritim ret Professor mso Kristina Siig
Adjunkt Christian Frier
Ph.d.-stipendiat Signe Jensen
Markedsføringsret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Markedsret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Professor Sten Schaumburg-Müller
Medieret Professor Sten Schaumburg-Müller
Adjunkt Jøren Ullits
Menneskerettigheder Lektor Ayo Næsborg-Andersen (europæisk)
Lektor Ulrike Fleth-Barten (international)
Lektor Martin Mennecke (international)
Lektor Kerstin Carlson (international)
Professor Sten Schaumburg-Müller        Lektor Bassah Khalaf
Miljøret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Momsret Lektor Jette Thygesen
Obligationsret Ph.d.-stipendiat Daniel Skov
Offentligt/privat samarbejde Ph.d.-stipendiat Heidi Løjmand
Offentlig ret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Professor mso Steffen Hindelang (tysk offentlig ret)
Ophavsret Adjunkt Jøren Ullits
Professor Sten Schaumburg-Müller
Panteret Professor Hans Viggo Godsk Pedersen 
Persondataret Lektor Ayo Næsborg-Andersen
Professor Sten Schaumburg-Müller
Adjunkt Jøren Ullits
Ph.d.-stipendiat Lisa Hjerrild
Politiret Professor mso Linda Kjær Minke
Procesret Professor mso Frederik Waage
Retsfilosofi Professor Sten Schaumburg-Müller
Retshistorie Lektor Morten Kjær
Retsinformatik Professor Sten Schaumburg-Müller
Professor Bent Ole Gram Mortensen
Lektor Ayo Næsborg-Andersen
Lektor Peter Starup
Retssociologi Ph.d.-stipendiat Stine P. P. Nielsen
Professor mso Linda Kjær Minke
Professor Ole Hammerslev
Retssystemet Professor mso Frederik Waage
Selskabsret Lektor Niels Skovmand Rasmussen
Ph.d.-stipendiat Louise Damkjær Ibsen
Skatteret Lektor Jane Ferniss
Lektor Jette Thygesen
Ph.d.-stipendiat Christian Jespersen
Skatteforvaltningsret Lektor Jane Ferniss
Skilsmisseret Professor Hans Viggo Godsk Pedersen
Lektor Annette Kronborg
Socialret Lektor Kent Kristensen
Statsforfatningsret/forfatningsret Professor mso Frederik Waage
Strafferet (dansk) Ph.d.-stipendiat Lotte Helms
Strafferet (international) Lektor Martin Mennecke
Lektor Kerstin Carlson
Strafferetsfilosofi Professor mso Linda Kjær Minke
Professor Ole Hammerslev
Sundhedsret Lektor Kent Kristensen
Ph.-d. stipendiat Marie Kipp
Tinglysningsret Ph.d.-stipendiat Lone Hansen
Udbudsret Ph.d.-stipendiat Heidi Løjmand
Udlændingeret Lektor Peter Starup                                                  Lektor Bassah Khalaf
WTO-ret Lektor Bugge Thorbjørn Daniel