Skip to main content

Juridiske eksperter

Juridisk fagområde

Forsker

Aftaleret Studielektor Lone Hansen
Professor Hans Viggo Godsk Pedersen
Ansættelsesret Lektor Christian Højer Schjøler
Arbejdsret Lektor Christian Højer Schjøler
Arveret Lektor Annette Kronborg
Professor Hans Viggo Godsk Pedersen
Børne- og ungdomsret Lektor Annette Kronborg
Børsret (dansk/international) Lektor Niels Skovmand Rasmussen
Ph.d.-stipendiat Louise Damkjær Ibsen
Civilproces Professor mso Frederik Waage
Corporate governance Institutleder Hanne Søndergaard Birkmose
Digitalisering Professor Sten Schaumburg-Müller
Professor Bent Ole Gram Mortensen
Lektor Ayo Næsborg-Andersen
Lektor Peter Starup
Adjunkt Jøren Ullits
Diskriminationsret Lektor Christian Højer Schjøler
Postdoc Christian Brown Prener
Ekspropriationsret Professor mso Frederik Waage
Energiret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Adjunkt Lisa Hjerrild 
Erstatningsret Professor mso Kristina Siig                            
Studielektor Lone Hansen
EU-ret Lektor Peter Starup
Lektor Bugge Thorbjørn Daniel
Lektor Bassah Khalaf
Professor mso Steffen Hindelang
Videnskabelig assistent Niels Lachmann
Familieret Lektor Annette Kronborg
Professor Hans Viggo Godsk Pedersen
Adjunkt José Maria Lorenzo Villaverde

Familieskifteret Lektor Annette Kronborg
Finansieringsret Lektor Niels Skovmand Rasmussen
Ph.d.-stipendiat Louise Damkjær Ibsen
Folkeret Lektor Martin Mennecke
Lektor Ayo Næsborg-Andersen
Lektor Bugge Thorbjørn Daniel           
Professor emeritus Frederik Harhoff
Professor MSO Steffen Hindelang
Postdoc Christian Brown Prener
Videnskabelig assistent Niels Lachmann
Folkeret (humanitær) Professor emeritus Frederik Harhoff
Formueret Ph.d.-stipendiat Anna Holst Fyhn       
Forsyningsret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Forvaltningsret Professor mso Frederik Waage
Adjunkt Jøren Ullits
Fængselsforhold/straffuldbyrdelse Professor mso Linda Kjær Minke
Ph.d.-stipendiat Mathilde Carøe Munkholm
Idrætsjura Lektor Kent Kristensen
Insolvensret/konkursret Professor Hans Viggo Godsk Pedersen
International investeringslovgivning Professor mso Steffen Hindelang
Videnskabelig assistent Niels Lachmann 
Intellectual property (IP-ret) Torsten Bjørn Larsen 
International privat- og procesret
Professor mso Frederik Waage
Adjunkt José Maria Lorenzo Villaverde (familieret)
International skatteret Lektor Jane Ferniss
Internationale organisationer (FN mfl.) Lektor Martin Mennecke
Internetjura
Professor Sten Schaumburg-Müller
Adjunkt Jøren Ullits
Interprovinsiel ret (decentralised states) Adjunkt José Maria Lorenzo Villaverde
Kautions- og garantiret Lektor Niels Skovmand Rasmussen
Professor Hans Viggo Godsk Pedersen
Klimalovgivning Professor Bent Ole Gram Mortensen
Kommunalret Lektor Peter Starup
Komparativ forfatningsret Lektor Peter Starup
Konkurrenceret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Kreditaftaleret Studielektor Lone Hansen
Professor Hans Viggo Godsk Pedersen
Kriminalret Ph.d.-stipendiat Lotte Helms
Kriminologi Professor mso Linda Kjær Minke
Køberet Professor mso Kristina Siig
Legal tech Professor Sten Schaumburg-Müller
Professor Bent Ole Gram Mortensen
Lektor Ayo Næsborg-Andersen
Lektor Peter Starup
Adjunkt Jøren Ullits
Lejeret Ph.d.-stipendiat Daniel Skov
LGBTI-rettigheder Adjunkt José Maria Lorenzo Villaverde
Maritim ret Professor mso Kristina Siig
Adjunkt Christian Frier
Markedsføringsret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Markedsret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Professor Sten Schaumburg-Müller
Medieret Professor Sten Schaumburg-Müller
Adjunkt Jøren Ullits
Menneskerettigheder Lektor Ayo Næsborg-Andersen (europæisk)
Lektor Ulrike Fleth-Barten (international)
Lektor Martin Mennecke (international)
Professor Sten Schaumburg-Müller       
Lektor Bassah Khalaf
Postdoc Christian Brown Prener (europæisk)
Miljøret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Momsret Lektor Jette Thygesen
Obligationsret Ph.d.-stipendiat Daniel Skov
Offentlig ret Professor Bent Ole Gram Mortensen
Adjunkt Jøren Ullits
Professor mso Steffen Hindelang (tysk offentlig ret)
Ophavsret Adjunkt Jøren Ullits
Professor Sten Schaumburg-Müller
Panteret Professor Hans Viggo Godsk Pedersen 
Persondataret Lektor Ayo Næsborg-Andersen
Professor Sten Schaumburg-Müller
Adjunkt Jøren Ullits
Adjunkt Lisa Hjerrild
Politiret Professor mso Linda Kjær Minke
Procesret Professor mso Frederik Waage
Retsfilosofi Professor Sten Schaumburg-Müller
Retshistorie Lektor Morten Kjær
Retsinformatik Professor Sten Schaumburg-Müller
Professor Bent Ole Gram Mortensen
Lektor Ayo Næsborg-Andersen
Lektor Peter Starup
Adjunkt Jøren Ullits
Retssociologi Professor mso Linda Kjær Minke
Professor Ole Hammerslev
Postdoc Stine Pilgaard Porner
Retssystemet Professor mso Frederik Waage
Rumret  Ph.d.-stipendiat Danny Johansen
Selskabsret Lektor Niels Skovmand Rasmussen
Ph.d.-stipendiat Louise Damkjær Ibsen
Institutleder Hanne Søndergaard Birkmose
Skatteforvaltningsret Lektor Jane Ferniss
Skatteret Lektor Jane Ferniss
Lektor Jette Thygesen
Skilsmisseret Professor Hans Viggo Godsk Pedersen
Lektor Annette Kronborg
Socialret Adjunkt Jøren Ullits
Lektor Kent Kristensen
Statsborgerskab Postdoc Christian Brown Prener
Statsforfatningsret/forfatningsret Professor mso Frederik Waage
Strafferet (dansk) Ph.d.-stipendiat Lotte Helms
Postdoc Christian Brown Prener (terrorlovgivning)
Strafferet (international) Lektor Martin Mennecke
Postdoc Christian Brown Prener (terrorlovgivning)
Strafferetsfilosofi Professor mso Linda Kjær Minke
Professor Ole Hammerslev
Sundhedsret Lektor Kent Kristensen
Ph.-d. stipendiat Marie Kipp
Tinglysningsret Studielektor Lone Hansen
Udlændingeret Lektor Peter Starup                                                 
Lektor Bassah Khalaf
WTO-ret Lektor Bugge Thorbjørn Daniel

Sidst opdateret: 22.04.2022