Skip to main content

Holder det i byretten?

Kom direkte videre til bloggen og læs dens indlæg her

 

Juridisk Institut står bag en ny blog. Med bloggen ønsker  instituttets forskere at give forskningsbaserede juridiske svar, ikke blot på allerede opståede problemer, men også de mere generelle  problemer, som det danske rets- og velfærdssamfund står over for. 

Forskerne ønsker, at  give kvalificerede bud på juridiske løsninger. Disse vil ikke nødvendigvis holde sig inden for den allerede vedtagne lovgivning, men også gå ud over dette. Jurister kalder også dette " de lege ferenda". Hvordan retten bør være  - på denne blog vel at mærke baseret på forskernes viden om jura; forskningsbaserede ideer og vurderinger.

Vi kalder bloggen ”Holder det i byretten?” velvidende, at de spørgsmål, vi behandler, ofte netop ikke vil komme for en domstol. På bloggen præsenterer vi vores vurderinger – som herefter ligger åbent for enhver at bedømme.

Bloggens faste team af bloggere består af:

 Professor Sten Schaumburg-Müller

Lektor Ayo Næsborg-Andersen

Lektor Kent Kristensen

Lektor Linda Kjær Minke

Lektor Peter Starup

Derudover vil der også være gæstebloggere, der bidrager med indlæg fra tid til anden.