Skip to main content

Netværksmøder

Arrangementer i Persondataretligt Netværk Syddanmark


Kommende arrangementer 2020

Netværksmøde den 17. november kl. 16-18 hos Focus Advokater, Englandsgade 25, 5000 Odense C 

 • Udvalgte nyheder siden sidst
 • Ansvarlighedsprincippet: GDPR i den daglige drift 
 • Brug af GDPR-software til at understøtte den løbende drift
 • Diskussion: Ledelsesforankring og prioritering 
 Tidligere arrangementer 2019 

Netværksmøde d. 3. september

 • Opdatering - hvad er der sket siden sidst?
 • Håndtering af informationssikkerhedshændelser og databrud i praksis v. Tor Valstrøm, Conscient Systems

Seminar d. 20 maj

 • Grænseflader for forordningens anvendelse: Papirdokumenter? IP-adresser? Big Data? 
 • Alle bruger cloud – men få har styr på ansvaret
 • Oplysningspligten og indsigtsretten – Juridiske krav og praktiske løsningeredligeholdelse, kontroller og opfølgning – Set fra hhv. advokatens, den dataansvarliges og databehandlerens perspektiv  

Netværksmøde d. 5. februar

 • Forholdet mellem GDPR og EMRK
 • Afgrænsningen af dataansvarlig, databehandler og det fælles dataansvar i praksis
 • Sparring og netværk:  Hvordan tilrettelægger og gennemfører man den lovpligtige kontrol med databehandlere?
   

Tidligere arrangementer 2018

Netværksmøde 19. september

 • Opdatering
 • SDU's arbejde med forordningen (v. Simon Kamber, DPO)
 • Risikovurderinger og konsekvensanalyser

Halvdagsseminar 19. marts

 • Generelt indblik i GDPR
 • Persondata og HR
 • DPO-rollen
 • Kravene til dokumentation
 • Behandling af oplysninger om børn
 • Sanktioner for overtrædelse af reglerne
 • Databehandlerens rolle


Tidligere arrangementer 2017

Netværksmøde 28. november 

 • Opdatering - hvad er der sket siden sidst?
 • Privacy Shield
 • Den kommende ePrivacy forordning v. Tor Valstrøm, Conscient Systems

Netværksmøde 12. september

 • Opdatering - hvad er der sket siden sidst?
 • Databehandlerens rolle

Netværksmøde 8. juni

 • Belysning af udvalgte forhold om forordningens ønskede tilpasning til dansk lovgivning v. Daniel Hartfield-Traun

Opstartsmøde 27. marts

 • Præsentation af netværket