Skip to main content

Aktiviteter

Certifikat i persondataret

Syddansk Universitet udbyder på masterniveau et certifikat i persondataret. Forskere fra universitetet, heriblandt Ayo Næsborg-Andersen, og eksterne undervisere med erfaring fra  relevante myndigheder som f.eks. Digitaliseringsstyrelsen og Datatilsynet er undervisere.

Undervisningen kan følges på SDU i Odense eller foran computerskærmen som fjernundervisning. Programmet er akkrediteret og svarer i omfang til 10 ECTS-point.

Igangsættelse af et ph.d.-projekt

Syddansk Universitet har som del af et samarbejde med Universitetshospitalet Sjælland, Region Sjælland igangsat et ph.d.-projekt, hvor de fremtidige EU-retlige rammer for dataudveksling inden for sundhedssektoren analyseres og kortlægges.

Persondataretligt netværk

Netværket har til formål at samle relevante personer i regionen, der arbejder med persondataretlige problemstillinger. Som faste aktiviteter vil netværket bl.a. afholde 2-3 seminarer eller netværksmøder årligt om aktuelle emner for interesserede aktører. Du kan læse mere om netværket her. Hjemmesiden indeholder desuden et godt overblik over relevant materiale og litteratur på det persondataretlige område.

Udarbejdelse af en lærebog i persondataret

I efteråret 2019 udkommer en lærebog til brug for kurser i persondataret.

Uddannelse af digitale jurister

Som en del af LiP vil der blive tilbudt kurser i retsinformatik på alle fakulteter.

Valgfag i persondataret

Syddansk Universitet udbyder nu et valgfag på kandidatniveau inden for persondataret. Valgfaget har siden opstarten i 2017 nydt stor interesse. Faget forløber komprimeret over et par uger og afsluttes med en mundtlig eksamen, så den studerende er rustet og klædt på til at håndtere persondataretlig compliance i praksis.

Korte kurser i persondataret

Der udvikles og udbydes løbende kurser i persondataret, rettet mod forskellige målgrupper. Find mere information om kurserne her

 

 

Sidst opdateret: 01.07.2021