Skip to main content

Straf og Samfund

Gruppens medlemmer består af ph.d.-stipendiat Mathilde Carøe Munkholm, ph.d.-stipendiat Nanna Grønning-Madsen, lektor Morten Kjær, professor Sten Schaumburg-Müller og professor mso Linda Kjær Minke.

Straf og Samfund beskæftiger sig med, hvordan straf virker på samfundet, og samfundsmæssige overvejelser forbundet med straf. Fokus er derfor på lovgivers overvejelser med pådragelse af straf af samfundets borgere, når regler overtrædes,  straffelovgivningens udformning, kriminalisering og afkriminalisering af forbrydelser, og hvordan straf virker på individ og samfund. Detailregulering, intensive indgreb og de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder hermed er også et centralt fokus.

Sidst opdateret: 28.05.2021