Skip to main content

Retten i samfundet

Forskningstemaer

Gruppen "Retten i samfundet" har fokus på følgende temaer

Forskningsgruppen Retten i samfundet forsker i forholdet mellem ret og samfund.  Forskningsgruppen arbejder således med juridiske emner såsom kriminalitet og straf, betydningen og reguleringen af medier borgernes opfattelse af retssystemet, lovgivning i særlige/udsatte boligområder samt rettens historie og formål.

Forskningen berører mange forskellige aktører, både dommere, politibetjente, fængselspersonale, socialrådgivere, journalister, civile borgere herunder brugere af sociale medier, udsatte og marginaliserede samt store internationale selskaber. Gruppens forskning bidrager til at løse væsentlige samfundsmæssige udfordringer, for eksempel ansvar, parallelsamfund, kriminalitet, retssikkerhed eller reintegration i samfundet efter endt straf.

Samarbejdspartnere

 

Gruppens forskere samarbejder bl.a. med Retshjælpen Fyn, Det Kriminalpræventive Råd, Kriminalforsorgen, og Søbysøgård Fængsel. Du kan læse mere om undervisningssamarbejdet med Søbysøgård her, indsatte og jurastuderende fra Syddansk Universitet ugentligt mødes til forelæsninger om kriminalitet, straf og kriminalpræventive strategier 

Flere af gruppens er medlemmer af relevante lovforberedende udvalg og er repræsentanter i forskellige råd og nævn, herunder bl.a. Det Kriminalpræventive Råd og Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.

Det retlige møde

Flere af gruppens forskere er tilknyttet forskningsprojektet Det retlige møde. Det retlige møde fokuserer på, hvad der sker, når ”juraens repræsentanter” og ”juraens brugere” møder hinanden. Det er for eksempel når advokater mødes med deres klienter, når sagsbehandlere møder borgerne og personalet i fængslerne møder de indsatte.

Du kan læse mere om Det retlige møde her