Nordisk forskningskonference 2019: Digital forvaltning

Juridisk Institut er i år vært for Forskningskonferencen i regi af det nordiske forvaltningsretlige forskningsnetværk under temaet Digital Forvaltning.
Konferencen afholdes hhv. på Syddansk Universitet og i Odense Adelige Jomfrukloster den 20.-22. august 2019.

Konferencen er sponsoreret af Juridisk Institut, og der er dermed ikke deltagerbetaling. Dog må man som deltager selv afholde udgifter til transport og eventuel overnatning.

Bemærk: Konferencen er forbeholdt forskere, og der er LUKKET FOR TILMELDING.


Tirsdag d. 20. august: Ph.d.-kursus på Syddansk Universitet

Mødelokale: Håndbiblioteket, Juridisk Institut

Alle konferencens deltagere er velkomne til at deltage i ph.d.-kurset og i det efterfølgende oplæg og reception ved Miljøstyrelsen.

Du kan læse mere om kurset her.

 

Oplæg ph.d.-kursus

13.00-13.30 Registrering og velkomst på Juridisk Institut, Syddansk Universitet

13.30-14.00 Oplæg v. lektor Ayo Næsborg-Andersen, Syddansk Universitet: ”Menneskeretlige aspekter ved den digitale forvaltning”                 

14.00-14.30 Oplæg ved Camilla Dupont, IT-Universitetet i København: ”Hvorfor siger juristerne nej? Juridiske barrierer for øget digitalisering”

14.30-14.45 Pause

14.45-15.15 Oplæg v. Thea Johanne Raugland, Aarhus Universitet: "De retlige aspekter ved brugen af automatiske individuelle afgørelser i forvaltningen"

15.15-15.45: Oplæg v. Asbjørn Korsbakken, Oslo Universitet: ”Bruken av rettslige begreper i bygningsregelverket”

15.45- 16.15: Oplæg v. Lars Skriver, Københavns Universitet: "Borgernes digitaliserede årsopgørelse"

16.15-16.45: Pause

16.45-17.15 Oplæg v. Ulrik B. U. Røhl, Aalborg Universitet: "Observationer fra en nabodisciplin. God myndighedsadfærd, ledelse og automatiske afgørelser i den offentlige sektor"

17.15-17.45 Oplæg ved Rasmus Grønved Nielsen, Københavns Universitet: "Forvaltningskontrakter: et juridisk krydsfelt"

17.45-18.15 Oplæg fra Miljøstyrelsen Danmark ved chefkonsulent Søren Stig Andersen og Christian Østerby Elleby: "Kunstig intelligens i forvaltningen – nogle første erfaringer fra Miljøstyrelsen i Danmark"

18.15- Reception ved Miljøstyrelsen Danmark inkl. introduktion ved Anne-Marie Vægter Rasmussen, kontorchef i Miljøstyrelsen Danmark (afholdes i Panoramaudsigten, Syddansk Universitet)

 

Onsdag d. 21. august

Lokation: Odense Adelige Jomfrukloster


9.30-10.00
Registrering og velkomst v. professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet


Chair: lektor Frederik Waage, Syddansk Universitet

10.00-10.45 Oplæg v. keynotespeaker Lektor Hanne Marie Motzfeldt, Københavns Universitet: "Reform af forvaltningslovgivningen?"

10.45- 11.15: Oplæg v. professor (em.) Inge Lorange Backer, Oslo Universitet: "Forslaget til ny norsk forvaltningslov – med hovedvekt på digitalisering"

11.15-12.45: Rundvisning i Jomfruklostret og efterfølgende frokost


Chair: professor Sten Schaumburg-Müller, Syddansk Universitet

13.00-13.30: Oplæg v. professor Dag Wiese Schartum, Oslo Universitet: "Systemutvikling som rettslig beslutningsprosess"

13.30-14.00 Pause og kaffe

14.00-14.30 Oplæg v. professor Bettina Lemann Kristiansen, Aarhus BSS: "AccesS to Justice i en digital forvaltning"

14.30-15.00 Oplæg v. Jøren Ullits, Syddansk Universitet: ”Blockchain-teknologi i forvaltningsretlig belysning”

15.00-16.00 Pause og fælles gåtur ned til H.C. Andersen Museum

16.00-17.15 Byvandring i H.C. Andersens Odense (Mødested: foran H.C. Andersen Museum, Claus Bergs Gade 11, Odense)

18.00 Middag på Restaurant Nordatlanten. Adresse: Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C

 

Torsdag d. 22. august 2018 

Lokation: Odense Adelige Jomfrukloster


Chair
: adjunkt Jøren Ullits, Syddansk Universitet

9.30-10.00 Oplæg v. professor Jane Reichel, Stockholms Universitet og Johanna Chamberlain, Uppsala Universitet: "Sanktionsavgifter enligt GDPR – ett nytt steg i utvecklingen mot en integrerad europeisk förvaltningsrätt?"

10.00-10.30 Oplæg v. Professor Sten Bønsing, Aalborg Universitet: "Brug af persondata i sundhedsforskning"

10.30-11.00 Pause og kaffe

11.00-11.30 Oplæg v. professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet: "Formålsbestemthed"

11.30-12.30 Frokost


Chair: professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet

12.45-13.15 Oplæg v. professor Ellen Margrethe Basse, Aarhus BSS: "De digitale miljødatas centrale betydning ifm. regelformulering, automatiseret beslutningstagning, overvågning og håndhævelse"

13.15-13.45. Oplæg v. Frederik Waage, Syddansk Universitet: "Digitalisering og domstolskontrol med forvaltningen i de nordiske lande og Baltikum"

13.45-14.00: Pause

14.00-14.30  Tema  for og afholdelse af næste konference

14.30 Afslutning og tak for denne gang

DOWNLOAD PROGRAM

 

Praktiske oplysninger:

Ph.d.-kurset afholdes på Juridisk Institut, Syddansk Universitet, i mødelokalet Håndbiblioteket (download evt. app’en SDU Maps, og søg på ”Juridisk Institut Sekretariat”). Mht. parkering, så kør ind ad Fioniavej, og gør brug af parkeringspladsen P7 ved indgang S.

Receptionen ved Miljøstyrelsen afholdes ved Panoramaudsigten på Syddansk Universitet

Konferencen afholdes i Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, 5000 Odense C. Kort . Mht. parkering, er Magasins p-kælder tæt på. Adressen er Klingenberg 6, og det koster 12 kr./time

 

Ved spørgsmål af faglig karakter kan professor Bent Ole Gram Morten kontaktes. Spørgsmål af praktisk karakter kan sendes til Jane Kvist Poulsen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies