Skip to main content

Tietgen Talent

Eleverne fra Tietgen Handelsgymnasium skal i mindre grupper skrive et selvstændigt projekt uden for skoletiden, og får en ph.d.-studerende fra Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi tilknyttet som vejleder. Derudover leverer instituttet en række faglige oplæg. Det overordnede emne for projektet er i 2017-18 demografi og migration, og inden for denne overskrift vælger eleverne selv en konkret problemformulering, de vil beskæftige sig med.

 
Projektets formål

Projektet giver mulighed for, at instituttet kan komme i kontakt med de stærkeste elever på Tietgenskolen, og få mulighed for at introducere dem til økonomi som fagområde. Projektet løber fra september til april. I løbet af efteråret bliver eleverne præsenteret for en række oplæg inden for det overordnede emne, som de kan bruge som inspiration, når de skal vælge en problemstilling at arbejde med. Problemformuleringen udarbejdes i løbet af efteråret, og selve opgaven skrives i løbet af vinteren og foråret.

 
Resultater

En række af tidligere deltagere i talentprojektet studerer i dag økonomi på SDU. Derudover bidrager projektet til promovering af IVØ både i forhold til Tietgenskolen og i medierne.

____________________________________________________________________________________________

Tidligere elev på Tietgen Talent

Andreas Vestermark

I skoleåret 2011-2012 deltog jeg som elev på Tietgen Handelsgymnasium i Akademiet for HHX-talenter. Akademiet havde til formål at samle de dygtigste studerende på handelsgymnasiet for at lavet et forløb, hvor man i mere frie rammer kunne udfolde vores kompetencer. Jeg var utrolig glad for at forløbet foregik i samarbejde med SDU, da dette gav et indblik i, hvad man kunne komme til at lave af opgaver på et universitet. Jeg var særligt positiv overfor, at et offentligt gymnasium tog den tjans at sikre også at tage hånd om de stærke elever for at forbedre deres ellers relative gode evner.

Mine erfaringer med forløbet har været utroligt positive. Samarbejdet med personer, som man på forhånd ved er på ens eget faglige niveau har været spændende. At andre har haft en helt anden måde at gå til problemstillinger på, har været med til at udvikle mig selv, idet jeg har fået nogle af de erfaringer min talentgruppes medlemmer har haft, og så har de jo naturligvis også lært de ting jeg har bidraget til samarbejdet med. Noget af det der måske har været med til at udvikle mig mest, men hvor jeg også har fået et større ansvar, er, at man selv skal tage sig sammen til at arrangere møder med ens talentgruppe. En anden ting der har været med til at udvikle mig igennem talentforløbet indtil nu er, at folk stoler på, at man har nogle kompetencer som kan anvendes i praksis og især universitetsbesøgene har gjort, at jeg var meget mere klar over, hvad det vil sige at gå på universitet og hvilket ansvar dette medfører.

I dag læser jeg på kandidaten i økonomi på SDU, hvor jeg netop er blevet optaget på endnu et talent program, EconTalent, der også har til hensigt at give de bedste studerende mulighed for at bruge den viden man allerede har opnået på praktiske problemstillinger og opnå endnu større akademisk forståelse gennem muligheden for at tage ekstra ECTS-point. Mine erfaringer som elev på Akademiet for HHX-talenter har jeg uden tvivl tænkt mig at tage med og gøre brug af i EconTalent-programmet.

Andreas Vestermark, stud.cand.oecon. 7. semester

_____________________________________________________________________________________________

Talentkoordinator, Tietgen Talent

Katrine Basbøll

Vi er meget glade for samarbejdet med Syddansk Universitet om at give nogle meningsfulde udfordringer til vores dygtigste elever.

Sparringen med phd’erne giver eleverne en unik mulighed for at kombinere deres viden fra HHX med aktuel forskning og en kobling til virkelighedens problemstillinger på en måde, der styrker elevernes faglighed og som motiverer dem til at give den en ekstra skalle.

Samtidig får de mulighed for at lære universitetet at kende indefra og får et netværk, der ikke er alle nye studerende forundt. Det giver en ekstra tryghed ved at udforske nye faglige områder og en ro til at forfølge sine ambitioner.

Udover at de får et diplom som bevis på at de har deltaget i programmet, som de kan sende med ansøgninger, får de en enestående mulighed for at præsentere deres projekt – men også sig selv -  for en række fremtrædende erhvervsfolk og forskere.

Talentprogrammet hjælper de dygtige elever til at blive mere målrettede i forhold til deres fremtidige studie- og jobvalg, til at få et netværk blandt ligesindede og til at løfte dem fagligt, så de får brugt deres potentiale bedst muligt.

Katrine Basbøll, adjunkt.