Skip to main content

OECONOMIA bliver til Det Samfundsvidenskabelige Analysecenter

Det Samfundsvidenskabelige Analysecenter er et tværfagligt center etableret i et samarbejde mellem institutterne ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

OECONOMIA bliver til Det Samfundsvidenskabelige Analysecenter. Centeret ledes af analysechef Morten Saaby. 

Det Samfundsvidenskabelige Analysecenter er et tværfagligt center etableret i et samarbejde mellem institutterne ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Centerets mission er at hjemtage, udarbejde og formidle rekvirerede forsknings- og analyseopgaver, der baserer sig på state-of-the-art videnskabelige metoder indenfor fakultetets forskningsområder. Centeret skal bidrage til at konsolidere, understøtte og videreudvikle de faglige miljøers samarbejde med det omgivende samfund i form af forskningsbaserede rådgivnings- og udredningsopgaver for eksterne parter med et klart tværvidenskabeligt fokus.

Centerets vision er, at vores analyser skaber værdi udenfor den akademiske verden og har en klar samfundsmæssig gennemslagskraft. Målgruppen for centerets analyser er offentlige myndigheder herunder ministerier, styrelser og kommuner samt private organisationer. Centerets opgaver løses i et samarbejde mellem centerets egne medarbejdere og relevante forskere i de faglige miljøer på institutterne, som inddrages direkte i opgaveløsningen. Organiseringen under det Samfundsvidenskabelige Fakultet giver mulighed for at sammensætte tværfaglige analyse- og forskerteams indenfor en række samfundsfaglige discipliner, der matcher de enkelte analyse- og forskningsopgaver.