Skip to main content

Bevilling til Philipp Ager

Institutions of Care: The Role of Early Childhood Investments for Historical Development

 Modtagere af DFF-Forskningsprojekt 1 – Samfund og erhverv 2018

 Philipp Ager, lektor ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, modtager 4.489.096 kroner til projektet ”Institutions of Care: The Role of Early Childhood Investments for Historical Development”.

Projektbeskrivelse: Dette forskningsprojekt vil undersøge de økonomiske effekter af daginstitutioner såsom børnehaver og vuggestuer i det sene 19. og det tidligere 20. århundrede. Ved hjælp af data fra USA vil vi vurdere, hvorledes udrulningen af børnehaver i perioden 1880-1910 (kendt som Børnehavebevægelsen) påvirkede den demografiske transition i amerikanske byer. Vi vil også evaluere, om børnehavebørn var bedre forberedt til at gå i skole og bedre til at håndtere andre udfordringer senere i livet. Projektet vil bidrage til debatter om, hvorvidt børnehaver kan understøtte integrationen af immigrantbørn og reducere antallet af forbrydelser. Projektet kan også sige noget om, hvorvidt bedre adgang til daginstitutioner stimulerer kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse.