Skip to main content

Bevillinger 2018

Læs mere om instituttets forskningsprojekter

Giovanni Mellace
DKK 200.000 - Finansieret af Helsefonden (01.06.2018)
Titel: Påtænkte og utilsigtede virkninger af den danske fedtafgift
Beskrivelse: Projektet giver en omfattende økonomisk analyse af den danske fedtafgift, der blev indført i oktober 2011 og afskaffet 15 måneder senere. Projektet baserer sig på omfattende danske og (som kontrolgruppe) tyske data. Projektets formål er at skønne de kausale effekter af afgiften på forbruget af usunde fødevarer, suppleret af indsigter i afgiftens utilsigtede betydning for grænsehandlen og mulig substitution mod billigere frem for sundere mad. Projektet hoveddel er finansieret som et Forskningsprojekt 1 fra Danmarks Frie Forskningsfond. Med denne ansøgning søges projektet udvidet med yderligere data, der vil forøge projektets gennemslagskraft og validitet.

Jørgen Lauridsen
DKK 1,6 mio. - finansieret af AU, KU, CBS og  SDU  (01-03-2018)
Titel: REGLINK-SHAREDK
Beskrivelse: Projektets fo rmål er at skaffe finansiering til indsamling af SHARE Bølge 8-10 samt at opdatere REGLINK-SHAREDK med disse bølger.

Philipp Ager
DKK 4,2 mio. - finansieret af DFF
Titel: Institutions of Care: The Role of Early Childhood Investments for Historical 
Beskrivelse: This research proposal will evaluate how different institutions of care, such as kindergartens and day care nurseries, affected the demographic transition, the integration of immigrant children, and other socioeconomic outcomes, such as crime, and female labor market participation in the United States during the late 19th and early 20th centuries.

Torben Dall Schmidt
Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser og lokal arbejdsmarkedsudvikling i landdistrikterne
Beskrivelse: Projektet fokuserer på betydningen af udflytning af statslige arbejdspladser og de forandringer dette afstedkommer i den lokale beskæftigelse i landdistrikter. Dermed ses på, hvorvidt denne ændring bryder den arbejdsmarkedsmæssige udvikling i landdistrikterne. Konkret høstes disse erfaringer på baggrund af forskning i to tidligere udflytninger: Udflytningen af Sikkerhedsstyrelsen til Esbjerg i 2004/2005 og udflytningen af SKATs Betalingscenter til Ringkøbing i 2007. Ved en bred analytisk indgangsvinkel, brugen af hidtil ikke anvendte metoder og i partnerskab med Sikkerhedsstyrelsen og SKATs Betalingscenter foretages en analyse, der viser, hvordan den pågående og fremtidige udflytning af statslige arbejdspladser kan forventes at påvirke arbejdsmarkeder i landdistrikter på længere sigt. Dermed relaterer projektet sig direkte til temaet "Fremtidens arbejdsmarked i landdistriktsperspektiv" ved på baggrund af hidtidige erfaringer at vise, hvad der fremadrettet kan forventes for arbejdsmarkederne i landdistrikter ved pågående og fremtidige statslige udflytninger.

Sidst opdateret: 23.07.2021