Skip to main content

Bevillinger 2017

Læs mere om instituttets forskningsprojekter

Peter Sandholt Jensen
DKK 2,6 mio. - finansieret af DFF (01-09-2017)
Titel: The white Death
Beskrivelse: We propose to study the consequences of public policies targeted at reducing Tuberculosis (TB) prevalence and deaths for mortality and economic development prior to the invention of antibiotics. Using differences-in-differences and triple differences research designs, we propose to investigate different historical policies using data from the US, Denmark and other European countries. This speaks to debates on whether public policy mattered for the decline in TB and whether improving the disease environment matters for economic performance. It also speaks to whether TB can be combatted in societies that faces drug resistant TB.

Karol Jan Borowiecki
DKK 2,5 mio. - finansieret af DFF (01-10-2017)
Titel: The Origin of Creativity
Beskrivelse:  Projektet undersøger, hvordan kreativitet opstår som resultatet af menneskelige interaktioner. Emnet er særdeles relevant i lyset af, at det er kreativiteten, der i vidt omfang ”driver økonomien (…) og stimulerer den inklusive vækst” (OECD, 2014), mens de kreative sektorer anses som ”det vigtigste element i jobskabelse, innovation og handel” (UNCTAD, 2010). Projektets formål er at udvikle nye forskningsdesign, hvori de mekanismer, der er centrale for kreativ udfoldelse, identificeres i regi af de historiske rammer. Endvidere bidrager projektet til at opbygge og anvende store databaser om kreative personer og deres interaktioner. Studiet forventes at få væsentlige implikationer for en række felter, herunder for arbejdsmarkedsøkonomi, økonomisk historie, byhistorie og sociologi. Projektet er også relevant for en række områder uden for den akademiske verden, hvor kreativitet er afgørende – blandt andet inden for iværksætteri, innovation og kunst.

Sidst opdateret: 12.06.2020